Зразок сертифiкатуОбразец сертификата
Online оплата

Курси бухгалтера (Професійний)

курсы бухгалтерiв
Рейтинг курса: 0/5 (0)

Наш світ постійно змінюється і вдосконалюється, цілий ряд професій з тих чи інших причин відходять у минуле. Професія бухгалтер точно до таких не належить, і навіть навпаки, стає все більш і більш популярною.

Це пояснюється, в першу чергу, тим, що попит на фахівців даної справи на ринку кадрів сьогодні високий, як ніколи. У наш час з'являються нові фірми і підприємства, відкривається велика кількість філій і представництв. Звичайно, ніяка компанія без бухгалтерії працювати не зможе.

Обратите внимание!

Даний курс є актуальним для працюючих діючих бухгалтерів, охочих навчитися практичним навичкам в 1С: і в сфері податкового обліку на підприємстві будь-якого розміру.

Що необхідно знати і розуміти?

 • Теорiю бухгалтерського обліку
 • Види рахункiв: активний, пасивний і активно-пасивний
 • Система подвійного запису

Як проходить навчання? При навчанні на цьому курсі слухач буде себе відчувати бухгалтером в реальній компанії. На курсі 90% часу відведено конкретним господарським операціям по всім ділянкам роботи бухгалтера в 1С:

Заключною частиною є податковий облік (система і структура оподаткування в Україні, детальне ознайомлення з кожним із основних податків, схемою його утримання, складання податкової звітності).

Також Ви навчитеся працювати з програмою MEDoc - системою електронного документообігу, яка допоможе в роботі з документами різних типів і призначення: звітами, податковими накладними, актами, рахунками та ін.

Ви ознайомитеся з методами і способами складання фінансової та податкової звітності на практиці у 1С. Теорії на даному курсі немає. Якщо Ви початківець бухгалтер, без досвіду роботи бухгалтером, рекомендуємо почати навчання на курсі «Бухгалтерський облік + 1С» для початківців і почати навчання з «нуля».

В июне/июле мы предлагаем нашим слушателям (по желанию) смешанный режим обучения (офлайн Киев/онлайн).
1 час — 60 мин. Длительность курса зависит от расписания
Бесплатное пробное занятие. Без предоплаты
Пример сертификата размещен на сайте слева
5% - при полной оплате за курс 10% - при записи вдвоем
Стоимость по безналу для всех групп (+5%)

Груповое навчання (вiд 4 чол)

Пробне заняття
Наявне
Сертифiкат
Навчального центру
Знижка
10%
Цiна для юр. особ
3675 грн

Iндивідуальне навчання


Iндивідуальне навчання 1 слухач 2 слухача 3 слухача
На нашiй території (грн/год з чол): 350 грн 280 грн 146 грн
За весь курс (грн/чол): 6300 грн 5880 грн 3500 грн
Рекомендована кiлькiсть годин: 18 21 24
На території клієнта (грн/год з чол): 400 грн 330 грн 167 грн
Індвідуальне навчання
На території навчального центру:
1 слухач: 350 грн/год з чол.
За весь курс (1 слух): 6300 грн/чол (18 год)
2 слухача: 280 грн/год з чол.
За весь курс (2 слух): 5880 грн/чол (21 год)
На території клієнта:
1 слухач: 400 грн/год з чол.
2 слухача: 330 грн/год з чол.
 • Основи роботи з програмою. Операції і проводки.
  • Порядок створення нової інформаційної бази. Введення первинних облікових даних про підприємство. Налаштування облікової політики підприємств.
  • Введення інформації в довідники: співробітники, рахунки нашої фірми, необоротні активи та ін.
  • Журнал операцій. Ручне введення проводок. Введення проводок методом копіювання. Перегляд операцій та проводок.
  • Загальні відомості про звіти. Налаштування параметрів звітів. Зведені звіти. Аналіз рахунку. Аналіз субконто. Обороти рахунку.
  • Панель функцій і робота з нею.
  • Механізм і порядок введення початкових залишків.
 • Облік операцій з ТМЦ
  • Порядок оформлення надходження ТМЦ (запасів: товарів для продажу, запасів для внутрішнього використання: канцтоварів, палива, і т.д.)
  • Порядок розподілу ТЗВ і інших витрат з придбання ТМЦ
  • Оформлення в програмі знижок і націнок на ТМЦ, використання механізму установки і зміни цін, введення інформації в табличну частину документа способом підбору
  • Оформлення операцій внутрішньо складського обліку: переміщення ТМЦ між складами, комплектація з окремих ТМЦ наборів для продажу.
  • Порядок відображення в програмі результатів інвентаризації. Оприбуткування надлишків і списання недостач.
  • Списання ТМЦ для власного використання.
  • Облік списання і оприбуткування з експлуатації малоцінних активів (спецодягу)
  • Порядок обліку періодичних видань, передплат за орендними операціями з використанням рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів».
 • Облік розрахунків з постачальниками і покупцями
  • Реєстрація нової організації в довіднику "Контрагенти". Особливості заповнення картки контрагента.
  • Схеми рахунків і розрахунків з контрагентами.
  • Облік операцій з надходження від постачальників, оформлення операцій повернень постачальникам, коригування податкового кредиту
  • Облік операцій з покупцями, оформлення операцій повернень від покупців.
  • Проведення звірки взаєморозрахунків з контрагентами, проведення інвентаризації розрахунків з контрагентами.
  • Порядок проведення взаємозаліків, списань безнадійної заборгованості, перенесення заборгованостей.
 • Оформлення операцій з придбання та продажу товарів
 • Оформлення операцій з придбання та продажу послуг
 • Облік операцій з ОС і НМА
  • Надходження ОС і НМА: покупка, внесок до статутного капіталу, безоплатне отримання, надходження через підзвітну особу.
  • Оформлення додаткових витрат: ТЗВ, страхових платежів та ін.
  • Введення в експлуатацію ОС і НМА, установка методів амортизації, термінів і способів списання витрат на амортизацію.
  • Порядок обліку ремонту і поліпшень (модернізації) ОС і НМА в бухгалтерському та податковому обліку.
  • Порядок амортизації ОС і НМА. Зміна термінів і методів амортизації.
  • Порядок списання, переміщення, консервації, продажу та інвентаризації ОС і НМА.
  • Формування в програмі актів прийнять до обліку, списань, відомостей амортизації і інвентарних карток ОС і НМА.
 • Готівкові і безготівкові розрахунки (каса, банк)
  • Оформлення ПКО та ВКО. Формування касової книги, журналів касових документів. Статті руху готівкових та безготівкових грошових коштів.
  • Оформлення платіжних доручень (особливості їх заповнення при проведенні різних платежів).
  • Робота з даними банківських виписок. Формування БВ за різні періоди.
  • Оформлення в обліку витрат по РКО та нарахувань доходів по залишкам на рахунку.
  • Ведення обліку на декількох банківських рахунках.
 • Облік кадрів і витрат на оплату праці
  • Порядок заповнення довідників фізичних осіб і співробітників організації (введення відомостей про податкові пільги, інвалідності, склад сім'ї, пенсіонерів і нерезидентах).
  • Порядок введення даних про прийнятих працівників (установка посад, штатних окладів, нарахувань і утримань для конкретних працівників), формування порядку віднесення на витрати витрат по зарплаті.
  • Порядок зміни даних про співробітників (переміщення, зміна окладів, звільнення з організації), настройка позиції штатний працівник і працівник за сумісництвом.
  • Порядок заповнення виробничого календаря для обліку норм відпрацьованого часу.
  • Порядок налаштування програми для обліку робочого часу по днях і погодинно
  • Порядок нарахування і виплати зарплати працівникам два рази на місяць, порядок оформлення в програмі сплати податків із зарплати при дворазової виплати, формування розрахункових листків співробітників і платіжних відомостей.
  • Порядок оформлення в програмі виплати на особисті банківські рахунки працівників.
  • Створення планових нарахувань (відпускних, лікарняних, декретних) та порядок їх відображення в програмі, облік коштів отриманих з соціальних фондів.
  • Формування довідки про доходи працівників, склепінь про нарахування до фондів, структури заборгованості із зарплати, наказів і особистих карток працівників.
 • Поточний облік виробничої діяльності
  • Основні настройки в програмі з обліку виробничої діяльності (з урахуванням облікової політики конкретного підприємства).
  • Порядок створення номенклатури (видів продукції, що виробляється і специфікації до неї), а також номенклатурних груп, настройка планових і продажних цін продукції, що випускається.
  • Облік загальновиробничих змінних і постійних (розподілених і нерозподілених) витрат з подальшим списанням на рахунок 23.
  • Облік надходження і передачі у виробництво сировини і матеріалів, нарахування амортизації виробничих ОС і НМА, витрат на з / п і соціальних внесків виробничого персоналу, а також інших прямих виробничих витрат.
  • Порядок обліку випуску і передачі з виробництва на склад готової продукції.
  • Розрахунок і коригування планової до фактичної собівартості продукції.
  • Облік витрат по послугах придбаним для ведення виробництва (оренда, електроенергія, зв'язок, вода).
  • Порядок складання та формування картки калькуляції і собівартості випущеної продукції.
 • Порядок обліку розрахунків з підзвітними особами
  • Порядок видачі коштів підзвіт (через касу або банк).
  • Порядок оформлення в програмі авансового звіту. Порядок оформлення авансового звіту за видатками на відрядження (добові, проїзд, проживання та ін. Витрат).
  • Порядок повернення підзвітних сум або компенсації перевитрат підзвітним особам.
 • Порядок закриття фінансових результатів
  • Порядок закриття місяця (нарахування амортизації, переоцінка валютних коштів, списання витрат майбутніх періодів.
  • Порядок визначення фінансового результату (прибуток / збиток) з віднесенням на сет 79 і 44.
 • Податковий облік в Україні 2020 рік. Бюджет 2020р.
  • Податкове законодавство України та його основні принципи. Податкова реформа. Податковий кодекс України, Закон України від 14.11.2019р. №294-ІХ.
  • Поняття податку і збору. Види податків і зборів (загальнодержавні та місцеві податки і збори).
  • Обов'язки і права платників податків. Податкові агенти.
  • Права органів державної податкової служби.
  • Податкова звітність. Порядок складання та подання податкової звітності в ДПС. Внесення змін до податкової звітності.
  • Види податкових перевірок. Терміни, періодичність і тривалість їх проведення. Порядок проведення камеральних, планових і позапланових документальних перевірок та оформлення їх результатів.
  • Штрафні (фінансові) санкції та пеня за порушення вимог податкового законодавства. Строки давності для застосування штрафних санкцій.
 • Електронна звітність. Робота в програмі «Медок» ( "MEDoc")
  • Налаштування програми «Медок» ( "MEDoc") під конкретне підприємство. Створення нового підприємства. Заповнення картки підприємства, даних про керівництво, відомостей про реєстрацію в ДПС і ПФУ, співробітників і контрагентів фірми.
  • Знайомство з робочим інтерфейсом програми «Медок» ( "MEDoc"). Його основні можливості і функції. Робота в розділі «Адміністрування».
  • Робота в модулі «Реєстр звітів». Налаштування реєстру. Порядок створення, заповнення, редагування та перевірки правильності складання звітності підприємства.
  • Порядок збереження, друку та перегляду звітів.
  • Правила імпортування звітів з інших бухгалтерських програм.
  • Порядок збереження звітів на зовнішні електронні носії (експорт звітів);
  • Послідовність і алгоритм накладення електронних підписів.
  • Порядок дій при відправці і отриманні підтверджень про прийняття (здачі) електронної звітності. Друк повідомлень та квитанцій.
  • Інші можливості програми.
 • Податок на додану вартість
  • Система електронного адміністрування податку на додану вартість. Зміни, внесені Податкової реформою. Вивчення статей V Розділу Податкового кодексу України.
  • Платники податку. Обов'язкова і добровільна реєстрація платників ПДВ. Анулювання реєстрації платників ПДВ та її податкові наслідки.
  • Податкові зобов'язання. Дата виникнення. Порядок визначення об'єкта та бази оподаткування, а так само місця поставки товарів та послуг.
  • Розміри ставок податку. Види операцій (по основній, 7% та нульовою ставками). Операції, що не є об'єктом оподаткування та звільнені від оподаткування ПДВ.
  • Податковий кредит. Дата виникнення, а також порядок його визначення та використання.
  • Порядок визначення суми податку, порядок поповнення електронного рахунку ПДВ і правила бюджетного відшкодування.
  • Бухгалтерський облік ПДВ. Бухгалтерські рахунки та основні проводки. Правила коригування ПЗ та ПК. Особливості застосування плану рахунків з обліку ПДВ в програмі 1С. Бухгалтерія 8.
  • Податкова накладна, її основні реквізити, правила складання, електронна форма, порядок узгодження з контрагентом. Порядок і терміни реєстрації в єдиному електронному реєстрі, штрафи. - Типові помилки при складанні податкових накладних, штрафи.
  • Складання розрахунок коригувань податкових накладних (додаток 2) за повернень, реєстрація розрахунок коригування податкових накладних (додаток 2) в єдиному електронному реєстрі.
  • Структура, правила і порядок складання декларації з ПДВ. Способи та строки подання декларації в ГПС.
  • Використання програми 1С. Бухгалтерія 8 для заповнення декларації з ПДВ;
  • Формування уточнюючого розрахунку з ПДВ.
  • Електронна звітність. Порядок використання програми «Медок» ( "MEDoc") для формування та подання звітності по ПДВ в ДПС України, реєстрація податкових накладних в єдиному електронному реєстрі, узгодження податкових накладних з контрагентом.
 • Загальна система оподаткування
  • Податкова реформа. Вивчення статей III Розділу Податкового кодексу України.
  • Порядок розрахунку податку на прибуток.
  • Платники податку на прибуток. Об'єкт, база, ставки і порядок обчислення податку;
  • Амортизація як складова частина витрат підприємства. Об'єкти, групи, терміни, методи і порядок нарахування амортизації в податковому обліку, визначення податкових різниць за амортизації.
  • Бухгалтерський облік податку на прибуток.
  • Порядок нарахування і сплати податку на прибуток. Визначення об'єкта оподаткування. Основні бухгалтерські проводки.
  • Фінансова звітність при формуванні декларації з прибутку.
  • Структура декларації з прибутку. Порядок і основні правила по її заповненню і складання.
  • Способи та строки подання декларації в ГЛЗ. Особливості подання декларації з прибутку.
  • Використання програми 1С. Бухгалтерія 8 для формування декларації з прибутку.
  • Електронна звітність. Порядок використання програми «Медок» ( "MEDoc") для формування та подання декларації з прибутку підприємства в ДПС України.
 • ФОП загальна система оподаткування
  • Облік, заповнення книги доходів і витрат.
  • Визначення об'єкта і бази оподаткування ПДФО.
  • Витрати, амортизація: об'єкти, групи, терміни, методи і порядок нарахування амортизації.
  • Декларація: порядок заповнення та строки подання.
  • Практичний приклад зі складання декларації.
  • Особливості оплати ПДФО.
  • ЄСВ: розрахунок, оплата, звітність (практичний навчальний приклад).
 • Податок з доходів фізичних осіб
  • Податкова реформа. Вивчення статей IV Розділу Податкового кодексу України.
  • Платники податку. Податкові агенти. Об'єкт і база оподаткування. Негрошові доходи і натуральний коефіцієнт, знаки доходу;
  • Ставки податку. Порядок нарахування, утримання та сплати ПДФО до бюджету. Бухгалтерський облік ПДФО.
  • Порядок нарахування, утримання та сплати Військового внеску в бюджет. Бухгалтерський облік - Військового внеску.
  • Особливості застосування ПДФО в різних господарських операціях: оренда, ГПД, навчання за рахунок підприємства, додаткове благо, порушення термінів повернення підзвітних сум, надання матеріальної (фінансової) допомоги та ін ..
  • Податкова соціальна пільга. Порядок надання та застосування.
  • Практичний навчальний приклад складання і заповнення податкового розрахунку Форми 1ДФ. в програмі 1С. Бухгалтерія 8 ..
  • Складання та заповнення уточнюючого податкового розрахунку Форми 1ДФ в програмі 1С. Бухгалтерія 8.
  • Електронна звітність. Порядок використання програм 1С. Бухгалтерія 8 і «Медок» ( "MEDoc") для формування та подання Форми 1ДФ в ГФС України.
 • Єдиний соціальний внесок
  • Платники, об'єкт та ставки ЄСВ. База для нарахування ЄСВ. Виплати, які не включаються до доходів з метою оподаткування єдиним соціальним внеском.
  • Порядок нарахування і сплати ЄСВ. Межі сум доходів для нарахування ЄСВ. Порядок відображення ЄСВ в бухгалтерському обліку.
  • Порядок нарахування і сплати ЄСВ за виплатами працівникам.
  • Порядок нарахування і сплати ЄСВ за договорами ЦПХ.
  • Відповідальність платників ЄСВ за допущені порушення при нарахуванні, сплаті та подачі звітності в ДПС.
  • Класифікатор професій.
  • Практичний навчальний приклад складання звіту з ЄСВ для подання в ГПС.
  • Особливості відображення лікарняних, декретних, відпускних у звіті з ЄСВ.
  • Електронна звітність. Порядок використання програм 1С. Бухгалтерія 8 і «Медок» ( "MEDoc") для формування та подання звіту з ЄСВ в ГПС.
 • Фінансова звітність
  • Основні вимоги до складання та подання фінансової звітності (хто, яку, куди і в які терміни представляє).
  • Структура, правила і порядок складання бухгалтерського балансу і фінансових результатів (ф. № 1 «Баланс» і ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»). Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності.
  • Практичний навчальний приклад складання балансу і фінансових результатів відповідно до ПСБО № 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» (форма № 1-м і форма № 2-м).
  • Електронна звітність. Порядок використання програм 1С. Бухгалтерія 8 «Медок» ( "MEDoc") для формування, складання, аналізу та подання фінансової звітності до органів статистики та ДПС України.
 • Спрощена система оподаткування
  • Податкова реформа в спрощеній системі оподаткування. Вивчення статей глави 1 XIV Розділу Податкового кодексу України.
  • Платники єдиного податку. Групи, види діяльності, чисельність працівників і ставки єдиного податку.
  • Об'єкт і база для нарахування єдиного податку. Порядок визначення доходів. Терміни сплати єдиного податку. Посередницькі операції і єдиний податок.
  • Єдиний податок для юридичних осіб 3% і ПДВ. спрощене ведення.
  • Єдиний податок для юридичних осіб 5% спрощене ведення.
  • Практичний приклад зі складання декларації з єдиного податку для юридичних осіб за ставками 3% і 5%.
 • Єдиний податок для фізичних осіб - ФОП
  • Облік, ведення книги доходів, правила заповнення.
  • Первинні документи.
  • Види діяльності 1,2,3, груп.
  • Розрахунок готівковими коштами, касовий апарат.
  • Наймані працівники, прийом на роботу, звільнення, виплата зарплати, виплата винагороди за договорами ЦПХ.
  • Практичний приклад зі складання декларацій по єдиному податку для фізичних осіб 1,2,3, груп.
  • Виправлення помилок: складання уточнюючої декларації, нарахування та оплата штрафу і пені.
  • Електронна звітність. Порядок використання програм 1С. Бухгалтерія 8 і «Медок» ( "MEDoc") для формування та подання звітності з єдиного податку в ДПС України.
  • ЄСВ: розрахунок, оплата, звітність (практичний навчальний приклад).

✦✦✦✦

Порядок записи и оплаты для обучения в группе

 1. Предварительная запись на курсы в учебном центре проходит с помощью онлайн режима Подача заявки
 2. Мы рекомендуем Вам не откладывать запись на курсы «на потом». Группы комплектуются постоянно, и Вы можете просто не успеть в удобную для Вас по дате и графику группу – она будет укомплектована. Также, цена за курс закрепляется только при оформлении .
 3. Начало занятий в группах проходит по графику или же по мере формирования группы.
 4. На первом занятии Вы определяетесь: подходят ли Вам наши курсы и качество преподавания .
 5. После первого занятия Вам необходимо внести предоплату в размере 50% (то есть половину суммы за курс обучения).
 6. Вторую часть оплаты за обучение необходимо внести, пройдя половину курса.
 7. Оплата за курсы стоимостью до/или 2500 грн вносится полностью (раздела оплаты на 2 части нет).

Формы оплаты

 • Наличный расчёт в учебном центре
  • Полностью за курс (при этом вы получаете скидку на 10% - оплата на первом занятии или 5% - оплата на втором занятии) или в два этапа (только для курсов стоимостью больше 2500 грн).
 • Безналичный расчёт
  • На банковский счёт нашей организации. Вам необходимо оформить заявку и указать в поле Вопросы, комментарий название органиции (юр. лица), на которую выписать счет-фактуру.
 • Оплата карточкой
  • При оформлении заявки, укажите в поле Вопросы, комментарий, что желаете оплатить платежной картой и оплатить через Liqpay

Онлайн заявка позволяет предварительно забронировать место в группе. Если Вас заинтересовал этот курс и группа, пожалуйста, оставьте заявку. Чем более точной информацией о количестве желающих посещать курс мы располагаем, тем больше вероятность, что группа будет запущена в срок.

Порядок запису та оплати

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Порядок запису та оплати