Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Курси фінансового аналізу та менеджменту. Проф

курсы финансового анализа, курсы менеджмента
Рейтинг курса: 0/5 (0)

Сфера фінансів охоплює всі структури, підприємства і установи як на державному рівні, так і на глобальному.

Знання фінансів – це знання природи грошей, структури і системи їх обороту, вони допомагають не лише здійснювати правильне управління бізнесом, але і робити висновки щодо вдосконалення діючих систем, економії ресурсів.

Наша програма розрахована на управлінський персонал компанії, який керує поточною фінансовою діяльністю і приймає активну участь в розробці фінансових стратегій компанії.

Цільова аудиторія:

 • Аналітики
 • Фінансові директори великих і середніх компаній
 • Співробітники банківських установ
 • Працівники фінансових і бухгалтерських служб різних компаній

Курс дозволяє за допомогою практичних прикладів поглибити свої фінансові знання, здобути нові дієві інструменти управління фінансами і їх планування, оновити і розширити свої знання і покращити навички роботи в сфері фінансів. Освоїти нові методи вирішення різноманітних стратегічних задач, що виникають в роботі кожного аналітика, фінансиста, фінансового директора, здобути практичні інструменти, які сприяють прийняттю найбільш ефективних бізнес і фінансових рішень. В процесі навчання велике значення приділяється практичній роботі: аналізу і вирішенню практичних задач.

В процесі навчання Ви

 • безкоштовно зможете отримати консультації з фінаналізу і менеджменту
 • отримуєте 100% гарантію результата
 • при необхідності додаткових групових занять Ви їх отримаєте безкоштовно.

Авторський курс читає досвідчений фахівець з фінансів — Кулагіна Яна Валеріївна. Курси проводяться 3 рази на рік і кількість місць обмежено.

Викладач курсу: Худзінська Світлана
Світлана Вікторівна має глибокі теоретичні знання, підкріплені багаторічним досвідом роботи в банківській системі України з 1986 року. Освіта: вища, спеціальність фінанси і кредит. Детальніше →
1 час — 60 мин. Длительность курса зависит от расписания
Бесплатное пробное занятие. Без предоплаты
Пример сертификата размещен на сайте слева
5% - при полной оплате за курс 10% - при записи вдвоем
Стоимость по безналу для всех групп (+5%)

Груповое навчання (вiд 4 чол)

Пробне заняття
Наявне
Сертифiкат
Навчального центру
Знижка
10%
Цiна для юр. особ
2100 грн

Старт группи[1] Графік[2] Термін навчання[3]ФіліалЦінаЗапис
24травня
через 5 днів
вечірння група
18:30-21:00
Вт, Чт
3 тиждня (0.8 мес.)
6 занять по 2.5 години (16г)
14 червня
2 000грн
заявок: 2 / мест: 8

1 – Дату старту групи може бути перенесенно на іншу дату в залежностi вiд темпiв набору.
2 – Адмiнiстратор фiлiї може запропонувати інший графік для скорішого запуску групи.
3 – Без свят та переносів занять

Iндивідуальне навчання


Iндивідуальне навчання 1 слухач
На нашiй території (грн/год з чол): 400 грн
За весь курс (грн/чол): 4400 грн
Рекомендована кiлькiсть годин: 11
На території клієнта (грн/год з чол): 450 грн
Фінансовий аналіз
 • Основні форми бухгалтерської звітності
  • регламентація фінансової звітності
  • склад бухгалтерської звітності
  • використання фінансової звітності для цілей аналізу
 • Сутність і зміст фінансової звітності
  • зміст і сенс баланса
  • трактування актива баланса
  • трактування пасива баланса
  • звіт про прибутки і збитки: призначення, формування, зміст
  • звіт про зміни капіталу
  • звіт про рух грошових коштів
 • Особливості формування консолідованої звітності
  • поняття консолідованої групи і консолідованої звітності
  • нормативна база формування консолідованої звітності
 • Публічність фінансової звітності
  • користувачі фінансової звітності
  • порядок публікації і склад публікованої звітності
 • Експрес-аналіз і комплексний аналіз фінансового стану підприємства
  • поняття і схема експрес-аналізу підприємства
  • правила проведення експрес-аналізу
  • поняття і схема проведення комплексного поглибленого аналізу
  • призначення управлінського аналізу
 • Управлінський баланс і звіт про прибутки і збитки
  • основні правила формування управлінського балансу
  • практичне формування управлінського балансу
  • різноманітні формати звіту про прибутки і збитки
 • Аналіз майнового потенціала підприємства
  • аналіз структури майна
  • ознаки «хорошого» балансу
  • рішення практичних задач
 • Аналіз ліквідності і платоспроможності
  • поняття ліквідності і платоспроможності
  • показники ліквідності
  • рішення практичних задач
 • Аналіз і оцінка фінансової стійкості
  • поняття фінансової стійкості
  • класифікація, розрахунок і трактування показників фінансової стійкості
  • рішення практичних задач
 • Аналіз результативності
  • прибуток як показник результативності
  • використання звіту про прибутки і збитки в аналізі результативності
  • горизонтальний і вертикальний аналіз звіту про прибутки і збитки
  • розрахунок показників результативності
 • Аналіз доходності і рентабельності
  • показники доходності і рентабельності
  • група показників доходності
  • група показників рентабельності
  • розрахунок показників доходності і рентабельності
 • Аналіз оборотності активів і капіталу
  • показники ефективності використання ресурсів
  • поняття операційного і фінансового циклів
  • розрахунок показників оборотності
 • Звіт про рух грошових коштів і використання його в цілях аналізу
  • характеристика грошових потоків
  • структура звіту про рух грошових коштів
  • прямі і непрямі методи побудови звіту про рух грошових коштів
 • Аналіз руху грошових коштів
  • показники платоспроможності
  • аналіз звіту про рух грошових коштів, побудованого непрямим методом
 • Управління грошовими потоками
  • ефективне управління грошовими потоками
  • політика управління грошовими активами
  • зовнішні і внутрішні фактори, які впливають на грошові потоки
 • Комплексний фінансовий аналіз и рання діагностика неплатоспроможності підприємства
  • факторний аналіз
  • деякі положення комплексного аналізу
  • формування висновків про результати аналізу
Фінансовий менеджмент
 • Основи економічної теорії і фінансового менеджмента
  • Економічна теорія в сучасному світі;
  • Економічна природа прибутку;
  • Оборот капітала підприємства і формування його майнового потенціала;
  • Мікроекономіка і макроекономіка, в чому полягає їхня схожість і принципові відмінності;
  • Загальні закономірності економічного розвитку підприємства;
  • Цілі і задачі фінансового менеджмента;
  • Облікові системи підприємства.
 • Економічні процеси і основні ресурси підприємства
  • Основи організації фінансового обліку;
  • Основні фонди підприємства: їх облік і методики оцінки;
  • Оборотні активи підприємства: їх склад, структура, джерела формування;
  • Планування і нормування:
  • видаткових матеріалів;
  • оплати праці робітників;
  • Ефективність використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства;
  • Видатки: структура, класифікація;
  • Методи обліку витрат і механізм їх розподілу;
  • Порядок формування і калькуляції собівартості;
  • Доходи: схема розподілу доходів;
  • Алгоритм формування ціноутворення: знижки, формування прайс-листів та ін.;
  • Грошові потоки підприємства: потоки готівки (Cash Flw), її дефіцит і профіцит.
 • Алгоритм формування і прийняття управлінських рішень в сфері управління корпоративними фінансами
  • Управлінський облік, основні напрямки, цілі і задачі;
  • Система бюджетування на підприємстві — етапи, види і структура бюджетів;
  • Основи управління корпоративними фінансами;
  • Основи ефективного управління активами і капіталом підприємства;
  • Цикли — виробничий і фінансовий.
  • Центри фінансової відповідальності і їх призначення;
 • Фінансовий ринок
  • Поняття фінансового ринку
  • Учасники фінансового ринку
  • Характеристика основних інструментів фінансового ринку
  • Механізм функціонування фінансового ринку
  • Кон'юнктура фінансового ринку
  • Поняття кон'юнктури фінансового ринку
 • Управління активами
  • Загальні основи управління активами підприємства
  • Економічна сутність і класифікація активів підприємства
  • Принципи формування активів підприємства і оптимізації їх складу
  • Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства
 • Управління оборотними активами
  • Політика управління оборотними активами
  • Управління запасами
  • Управління дебіторскою заборгованістю
  • Управління грошовими активами
  • Управління фінансуванням оборотних активів
 • Управління позаоборотними активами
  • Політика управління позаоборотними активами
  • Управління оновленням позаоборотних активів
  • Управління фінансуванням позаоборотних активів
 • Управління капіталом
  • Економічна сутність і класифікація капітала підприємства
  • Принципи формування капіталу підприємства
  • Вартість капіталу і принципи її оцінки
  • Фінансовий леверидж
  • Оптимізація структури капіталу
 • Управління власним капіталом
  • Політика формування власних фінансових ресурсів
  • Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу
  • Фінансові механізми управління формування операційного прибутку
  • Дивідендна політика
  • Емісійна політика
 • Управління позиковим капіталом
  • Політика залучення позикових коштів
  • Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу
  • Управління залученням банківського кредита
  • Управління фінансовим лізингом
  • Управління облігаційною позикою
  • Управління залученням товарного (комерційного) кредита
  • Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю
 • Управління грошовими потоками
  • Поняття грошового потоку і характеристика його видів
  • Принципи управління грошовими потоками підприємства
  • Методи оптимізації грошових потоків підприємства
 • Планування грошових потоків
  • Розробка плану надходження і витрачання грошових коштів
  • Розробка платіжного календаря

✦✦✦✦

Викладачi курсу


Світлана Вікторівна має глибокі теоретичні знання, підкріплені багаторічним досвідом роботи в банківській системі України з 1986 року.

Освіта: вища, спеціальність фінанси і кредит.
Постійно підвищує свій професійний рівень, відвідуючи систематично тренінги та семінари, в т.ч. і за міжнародними програмами: економіка і фінанси; командоутворення, підбір і навчання персоналу.

Успішно закінчила навчання в Українській фінансово-банківській школі, м.Київ за програмою "Управління фінансовими ризиками", також має диплом Міжнародної Фінансової Корпорації.

Професійна діяльність:

 • Ведення численних кредитних і інвестиційних проектів, заснованих на детальному вивченні менеджменту і фінансовому аналізі великих підприємств, підприємств малого та середнього бізнесу, приватного підприємництва;
 • Комплексне обслуговування підприємств: розрахунково-касове обслуговування, кредитування, зовнішньо-економічна діяльність, бюджетування;
 • Керівництво кредитним відділом;
 • Керівництво відділенням банку;
 • Запуск структурних підрозділів з нуля;
 • Підбір персоналу, що включає наступні етапи: співбесіда, тестування, рольові ігри, робота в команді;
 • Підбір фахівців для структурного підрозділу по лінії Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;
 • Навички продажів, практичний досвід підготовки і проведення презентацій;
 • Організація та контроль ефективного документообігу;
 • Постійне проведення семінарів і тренінгів для працівників своїх підрозділів.
   

З 2004 року - "граючий тренер", поєднує роботу в банку з викладацького діяльністю, а саме:

- Лекції та семінари з економіки, фінансів, банківської справи, в т.ч. ,, Управління фінансовими і банківськими ризиками "," Фінансовий аналіз і менеджмент "," Бюджетування на підприємстві ";
- Менеджмент продажів;
- Діловодство;
- Кадровий менеджмент;
- Офіс-менеджмент.

Заняття максимально ефективні і цікаві. Світлана Вікторівна вміє в доступній формі піднести слухачам найскладнішу інформацію. Під її керівництвом практично кожен зможе легко вивчити нову для себе професію і стати справжнім фахівцем своєї справи!

Подробнее ↑

✦✦✦✦

Старая версия отзывов представлена ниже...
Новые отзыви для каждого преподавателя свои. Чтобы прочитать их - выберете нужного вам преподавателя
Все последние отзывы собраны на странице Отзывы

Саша | 27.12.13

Я очень доволен курсами. Преподаватель у меня Яна Валериевна. Я очень доволен выбором курса по направлению: "ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ". Яна смогла мне донести всю полезную информацию, показать все решения на практических примерах. На данный момент я чувствую себе очень высококвалифицированным специалистом, благодаря Яне. Хочу пожалать Яне - здоровья и успехов в каботе, личной жизни, мой преподаватель этого заслуживает.

Елена, финансовый анализ и менеджмент | 25.10.12

Хочу поблагодарить лично преподавателя Яну Валериевну за то, что она дала мне очень высокие знания. Человек очень позитивный, высокоинтелектуальный, грамотный, целеустремленный. За все время что училась с ней, получала огромное удовольствие от ее методики предодавания. Лекции насыщенные примерами, ситуациями, бизнес - ирами, я во многих центрах была, но такого не видела, сразу видно Яна - человек, который знает свое дело. Яна очень тактичная и к каждому может найти подход. еще раз СПАСИБО за полученные знания.
Спасибо за то, что нашла ваш центр и обучилась. Учебному центру конечно спасибо. Хочу пожелать развидаться дальше и не останавливаться на достигнутом. У меня к Вам предложение: откройте в центре тренинги на экономические направления, очень актуально.
С уважением, Елена - слушатель Учебного центра "КУРСОР"

Елена | 05.07.11

Я очень довольная курсом. Прошла его у талантливого преподавателя - Яночки. Она могла ответить на любой вопрос слушателя. Она широкопрофильный специалист не смотря на то, что очень молодая. Яночка - практик, дала очень много задач, научила принимать решения. Благодаря ей я нашла работу в строительной компании. Хочу поблагодарить Ваш центр за то, что у вас работает такой человечек.
Спасибо за все.

Все отзывы учебного центра »

Порядок записи и оплаты для обучения в группе

 1. Предварительная запись на курсы в учебном центре проходит с помощью онлайн режима Подача заявки
 2. Мы рекомендуем Вам не откладывать запись на курсы «на потом». Группы комплектуются постоянно, и Вы можете просто не успеть в удобную для Вас по дате и графику группу – она будет укомплектована. Также, цена за курс закрепляется только при оформлении .
 3. Начало занятий в группах проходит по графику или же по мере формирования группы.
 4. На первом занятии Вы определяетесь: подходят ли Вам наши курсы и качество преподавания .
 5. После первого занятия Вам необходимо внести предоплату в размере 50% (то есть половину суммы за курс обучения).
 6. Вторую часть оплаты за обучение необходимо внести, пройдя половину курса.
 7. Оплата за курсы стоимостью до/или 2500 грн вносится полностью (раздела оплаты на 2 части нет).

Формы оплаты

 • Наличный расчёт в учебном центре
  • Полностью за курс (при этом вы получаете скидку на 10% - оплата на первом занятии или 5% - оплата на втором занятии) или в два этапа (только для курсов стоимостью больше 2500 грн).
 • Безналичный расчёт
  • На банковский счёт нашей организации. Вам необходимо оформить заявку и указать в поле Вопросы, комментарий название органиции (юр. лица), на которую выписать счет-фактуру.
 • Оплата карточкой
  • При оформлении заявки, укажите в поле Вопросы, комментарий, что желаете оплатить платежной картой и оплатить через Liqpay

Онлайн заявка позволяет предварительно забронировать место в группе. Если Вас заинтересовал этот курс и группа, пожалуйста, оставьте заявку. Чем более точной информацией о количестве желающих посещать курс мы располагаем, тем больше вероятность, что группа будет запущена в срок.

Порядок запису та оплати

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Порядок запису та оплати