Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

бухгалтер

Інтерв'ю із Митрохіною Наталією

10 березня 2015, Категорія: інтерв'ю
Інтерв

Інтерв'ю із Митрохіною Наталією. Курси бухгалтерів

Наталія Миколаївна – практикуючий головний бухгалтер з 1996 року. Має досвід ведення бухгалтерського та податкового обліку у різних сферах – роздрібна торгівля, оптова торгівля, виробництво, послуги, ЗЕД., облік у приватних підприємців. Викладацький стаж із 1994 року. Здійснює навчання на курсах бухгалтерського обліку від оформлення первинних документів до складання фінансової, податкової, статистичної звітності.

Бухгалтерський облік ПДВ, коригування ПЗ та ПК, податкові накладні

2 грудня 2014, Категорія: бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік ПДВ досить копіткий та трудомісткий.  Для ведення обліку операцій із ПДВ використовують субрахунки 641 «Розрахунки з податків», 643 «Податкові зобов'язання» та 644 «Податковий кредит».  641 субрахунок призначений для відображення сум ПДВ з операцій з відвантаження та оплати товарів, послуг.  На 643 субрахунку ведеться облік податкового зобов'язання ПДВ щодо отриманих авансів у рахунок майбутнього відвантаження товарів, послуг.

ПДВ: платники, об'єкт, база, ставки, податковий кредит та бюджетне відшкодування

2 грудня 2014, Категорія: бухгалтерський облік

У ПКУ платників ПДВ можна поділити на дві групи.  До першої належать платники, у яких, незалежно від їхнього бажання, виникає податкове зобов'язання з ПДВ.  Це фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування та юр.  особи, які за останні 12 календарних місяців мають товарообіг понад 300 тис. грн., без урахування ПДВ.  А також будь-яка особа, яка ввозить на митну територію України товари, що підлягають оподаткуванню.
Друга група – це фізичні особи-підприємці та юр.  особи, які бажають добровільно стати платниками ПДВ, але товарообіг яких за 12 місяців становить менше ніж 300 тис. грн.  Добровільна реєстрація може бути вигідною, наприклад, для постачальника, який потребує податкових накладних, для компанії, яка купує багато товарів, що оподатковуються ПДВ.
Отримання та анулювання статусу платника ПДВ
Якщо фірма чи підприємець на загальній системі зобов'язані стати ПДВ-платниками, але не подали відповідні документи до ДПАУ, це не звільняє їх від податкових зобов'язань із ПДВ, а ось право на податковий кредит вони втрачають, як і бюджетну компенсацію.  У ПКУ чітко визначено час для подання заяви про реєстрацію платником ПДВ – до 10 числа місяця, після того, як товарообіг перевищив 300 тис. грн.  Також необхідно надати документи, що підтверджують перевищення позначки 300 тис. грн.  Це первинні документи – касові чеки, акти робіт та інші.
Для добровільної реєстрації необхідно за місцем реєстрації подати відповідну заяву за 20 календарних днів до початку періоду, коли суб'єкт хоче стати платниками ПДВ.  При добровільній реєстрації період ведення господарської діяльності має становити не менше ніж 12 календарних місяців.
При анулюванні статусу платника ПДВ суб'єкт підприємницької діяльності втрачає право на податковий кредит та виписку податкових накладних.  Випадки анулювання статусу ПДВ можуть бути за власним бажанням, так і за рішенням компетентних органів.  Докладніше це відображено у ПКУ п. 184 V розділу ПКУ.
Податкове зобов'язання, об'єкт та база оподаткування
При продажі товарів чи наданні послуг виникає податкове зобов'язання (АЛЕ).  Датою виникнення вважається дата відвантаження товарів, надання об'єкта оренди в лізинг чи отримання коштів у рахунок оплати товарів чи послуг, для митних операцій – подання митної декларации.  Для послуг ЖКГ дату податкових зобов'язань визначають за допомогою касового методу.
Об'єктом оподаткування виступають операції постачання товарів, послуг на митній території України, ввезення товарів на митну територію України та вивезення за територію, послуги міжнародних перевезень.
Базою оподаткування є договірна вартість товарів, послуг, включаючи податки та збори, за винятком збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, ПДВ, акцизного збору на етиловий спирт для виготовлення лікарських засобів, крім бальзамів та еліксирів.  До основи оподаткування не належать виробничі дотації, суми неустойки і штрафів, пені, 3% річних за невчасне погашення фінансових зобов'язань і звані інфляційні.
Ставки ПДВ
Існує три ставки ПДВ: 20%, 0% та 7%.
Ставка 20% - основна.
Нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з міжнародних перевезень, заправки транспорту за межами України, магазини безмитної торгівлі.
Ставка 7% діє при ввезенні лікарських засобів, дозволених для використання в Україні.
Операції, які не оподатковуються ПДВ
Не є об'єктом оподаткування операції та діяльність над ринком цінних паперів, крім випуску цінних паперів;  операції з передачі майна на зберігання та лізинг, крім фінансового, заставу майна, послуги страхування;  операції з банківськими металами та валютними цінностями;  послуги платіжних організацій;  виплата зарплат, пенсій, стипендій, дивідендів, роялті;  реорганізація юр.  осіб;  позашкільна освіта;  послуги банківських, фінансових установ з управління фондами;  операції на митниці не більше 150 євро на адресу одного одержувача, а фіз.  осіб з ручним багажем – 500 євро (вага товарів не більше 50 кг) у місцях відсутності повітряного сполучення, та 1000 євро – у місцях наявності повітряного сполучення.
Звільнено від оподаткування ПДВ операції постачання дитячого харчування та речей, послуги освіти, навчальні консультації та курси, доставка пенсій та соц.  виплат, продаж авто для інвалідів, послуги закладів з охорони здоров'я, послуги з реабілітації інвалідів, у тому числі дітей, утримання дітей у дошкільних закладах та школах-інтернатах, послуги постачання релігійними організаціями ритуальних речей, ритуальні послуги, а також інші операції згідно з п.п.  197, ПКУ.
Податковий кредит
Податковий кредит (НК) виникає при купівлі товарів чи послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ.  Датою виникнення ПК є одна з двох подій - списання грошей з рахунку або отримання товарів/послуг.  При ввезенні на митну територію товарів/послуг датою виникнення ПК є дата сплати ПЗ.
Не належать до ПК суми товарів/послуг, які не підтверджені податковими накладними.  Якщо платник податку не включив у звітному періоді ПДВ до складу ПК, право на внесення зберігається протягом 365 днів з моменту складання податкової накладної.  До ПК належить та частина вартості придбаних товарів чи необоротних активів, що використовується в оподатковуваних операціях.  Сума ПК визначається у відсотках, як співвідношення суми оподатковуваних операцій до суми всіх операцій без ПДВ за попередній календарний рік, а лише для зареєстрованих платників – за звітний період.
Бюджетне відшкодування
Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між ПЗ та ПК.  Якщо різниця має плюсове значення, то платник ПДВ перераховує цю суму до бюджету, а якщо з мінусом, то отримує бюджетне відшкодування.  Право на бюджетне відшкодування не мають платники ПДВ, статус яких менший за рік або обсяг операцій менший від заявленої суми бюджетного відшкодування.  Бюджетне відшкодування відбувається шляхом зменшення сум податкового боргу майбутніх звітних періодах.

Розрахунки з покупцями та постачальниками: бухгалтерський облік та відображення в 1С

2 грудня 2014, Категорія: бухгалтерський

Будь-яке підприємство у процесі своєї діяльності співпрацює з постачальниками, покупцями чи замовниками.  Для обох категорій контрагентів характерним є ведення аналітичного обліку за кожним окремим контрагентом та договором, а у разі великої кількості операцій ще й за кожним розрахунковим документом.

Реєстрація підприємства в ЕДРПОУ, ПФ, органах статистики і ДНС

2 грудня 2014, Категорія: бухгалтерський облік

З 6 листопада поточного року набули чинності зміни до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».  Втім, процедура реєстрації ніколи не була складною, достатньо дотримуватись порядку дій і у вас все обов'язково вийде.  Питання реєстрації підприємства регулюються Конституцією України та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

ПДФО: бухгалтерський облік та особливості нарахування у різних випадках

2 грудня 2014, Категорія: бухгалтерський облік

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) обов'язково відображається в бухгалтерському обліку.  При нарахуванні заробітної плати бухгалтер у зарплатній відомості відображає суми нарахувань та утримань, у тому числі ПДФО.
У бухгалтерському обліку суми ПДФО відображаються за 641 рахунком «Розрахунки з податків».  За кредитом рахунка відображаються сума нарахованого ПДФО, за дебетом – оплата ПДФО.  Обліковими регістрами є Журнал-ордер №3 та Головна книга.
Податкова пільга
При розрахунку ПДФО слід враховувати і податкову соціальну пільгу.  Ця пільга застосовується лише до заробітної плати.  Її розраховують за такою формулою: Прожитковий мінімум працездатної особи на 1 січня поточного року*50%.
Податкова пільга застосовується до доходу фізичної особи, якщо її дохід не перевищує суми, що дорівнює сумі прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року*1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.  У 2014 році це дохід не більше ніж 1710 грн.  Крім того, податкова пільга може бути збільшена для деяких категорій населення.
Особливості нарахування ПДФО
ПДФО має ряд особливостей, пов'язаних із застосуванням цього податку в різних галузях господарської діяльності та у зв'язку з отриманням різних доходів.  Так, доходи фізичної особи від здавання в оренду нерухомості підлягають оподаткуванню.  При цьому податковим агентом виступає особа, яка орендує приміщення.  Якщо орендарем є фіз.  особа, яка не є юр.  особою чи підприємцем, то податковим агентом виступає орендодавець.  Податковий агент сам нараховує та оплачує ПДФО, а також звітує до органів ДПС.  Важливим моментом є те, що суму ПДФО включено у вартість оренди.  Сума оренди при виплаті зменшується на суму ПДФО.  ПДФО оплачується разом із виплатою доходу або протягом банківського дня, наступного за днем виплати орендної плати.
За договорами ДПД також виплачується ПДФО.  ПДФО виплачується із суми винагороди за мінусом ЄСВ, що становить 2,6%.  Це стосується договорів із фіз.  особами.  Якщо договір ДПД укладається з підприємцем, який працює на загальній системі, такий підприємець повинен сам за себе платити ПДФО із суми чистого оподатковуваного доходу.
Відповідно до ПКУ плата за навчання співробітника підприємства не є доходом такого працівника, який підлягає оподаткуванню, якщо виконуються такі вимоги:
кошти сплачені на користь вищих чи професійно-технічних закладів;
навчання, підготовка чи перепідготовка зумовлені потребами підприємства;
сума сплачених коштів не перевищує суму, що дорівнює сумі мінімального прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року *1,4 на кожний місяць підготовки або перепідготовки такого працівника;
із співробітником укладено договір на відпрацювання на цьому підприємстві трьох років після закінчення навчання.
Якщо хоча б одна з цих умов порушується, тоді плата за навчання визначається як дохід такого працівника та підлягає оподаткуванню ПДФО.  Сплачені кошти оподатковуються за ставкою 15% чи 17%, залежно від розміру сплачених коштів.  Варто також враховувати, що суми сплати навчання співробітника припускають отримання останнім певного блага.  Тобто це дохід не в грошовій формі.  До них необхідно застосувати коефіцієнт залежно від обсягу доходу.  Коефіцієнт розраховується за такою формулою: К = 100:(100-СН), де СН – ставка податку.
Для доходів у ненадійній формі вартість доходу розраховується за звичайними цінами на відповідні послуги чи товар.  Також розраховується вартість доходу як додаткового блага.  Додаткове благо – це матеріальні та нематеріальні цінності, послуги та роботи, отримані від податкового агента.  Все про додаткове благо – у ст.  164.2.17 та у ст.  165 ПКУ.
Для витрачених понад норму коштів, виданих під звіт та не повернутих у строк, базою оподаткування є сума витрат, що перевищує суму витрат платника податків на відрядження або сума витрат, що перевищує фактичну суму витрат платника податків для здійснення певних цивільно-правових дій.  Не включаються до суми доходів витрати, підтверджені документально за згодою роботодавця у допустимо-граничних розмірах.  База оподаткування розраховується як і, як і основа для негрошових доходів.
Сума податку утримується під час видачі будь-якого оподатковуваного доходу за відповідний місяць, а у разі недостачі суми – за рахунок доходів у наступних місяцях.  При розірванні трудового чи цивільно-правового договору сума податку утримується з останньої виплати підзвітної особи.

ПДФО: бухгалтерський облік та особливості нарахування у різних випадках

2 грудня 2014, Категорія: бухгалтерський облік

Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) обов'язково відображається в бухгалтерському обліку.  При нарахуванні заробітної плати бухгалтер у зарплатній відомості відображає суми нарахувань та утримань, у тому числі ПДФО.
У бухгалтерському обліку суми ПДФО відображаються за 641 рахунком «Розрахунки з податків».  За кредитом рахунка відображаються сума нарахованого ПДФО, за дебетом – оплата ПДФО.  Обліковими регістрами є Журнал-ордер №3 та Головна книга.
Податкова пільга
При розрахунку ПДФО слід враховувати і податкову соціальну пільгу.  Ця пільга застосовується лише до заробітної плати.  Її розраховують за такою формулою: Прожитковий мінімум працездатної особи на 1 січня поточного року*50%.
Податкова пільга застосовується до доходу фізичної особи, якщо її дохід не перевищує суми, що дорівнює сумі прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року*1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.  У 2014 році це дохід не більше ніж 1710 грн.  Крім того, податкова пільга може бути збільшена для деяких категорій населення.
Особливості нарахування ПДФО
ПДФО має ряд особливостей, пов'язаних із застосуванням цього податку в різних галузях господарської діяльності та у зв'язку з отриманням різних доходів.  Так, доходи фізичної особи від здавання в оренду нерухомості підлягають оподаткуванню.  При цьому податковим агентом виступає особа, яка орендує приміщення.  Якщо орендарем є фіз.  особа, яка не є юр.  особою чи підприємцем, то податковим агентом виступає орендодавець.  Податковий агент сам нараховує та оплачує ПДФО, а також звітує до органів ДПС.  Важливим моментом є те, що суму ПДФО включено у вартість оренди.  Сума оренди при виплаті зменшується на суму ПДФО.  ПДФО оплачується разом із виплатою доходу або протягом банківського дня, наступного за днем виплати орендної плати.
За договорами ДПД також виплачується ПДФО.  ПДФО виплачується із суми винагороди за мінусом ЄСВ, що становить 2,6%.  Це стосується договорів із фіз.  особами.  Якщо договір ДПД укладається з підприємцем, який працює на загальній системі, такий підприємець повинен сам за себе платити ПДФО із суми чистого оподатковуваного доходу.
Відповідно до ПКУ плата за навчання співробітника підприємства не є доходом такого працівника, який підлягає оподаткуванню, якщо виконуються такі вимоги:
кошти сплачені на користь вищих чи професійно-технічних закладів;
навчання, підготовка чи перепідготовка зумовлені потребами підприємства;
сума сплачених коштів не перевищує суму, що дорівнює сумі мінімального прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року *1,4 на кожний місяць підготовки або перепідготовки такого працівника;
із співробітником укладено договір на відпрацювання на цьому підприємстві трьох років після закінчення навчання.
Якщо хоча б одна з цих умов порушується, тоді плата за навчання визначається як дохід такого працівника та підлягає оподаткуванню ПДФО.  Сплачені кошти оподатковуються за ставкою 15% чи 17%, залежно від розміру сплачених коштів.  Варто також враховувати, що суми сплати навчання співробітника припускають отримання останнім певного блага.  Тобто це дохід не в грошовій формі.  До них необхідно застосувати коефіцієнт залежно від обсягу доходу.  Коефіцієнт розраховується за такою формулою: К = 100:(100-СН), де СН – ставка податку.
Для доходів у ненадійній формі вартість доходу розраховується за звичайними цінами на відповідні послуги чи товар.  Також розраховується вартість доходу як додаткового блага.  Додаткове благо – це матеріальні та нематеріальні цінності, послуги та роботи, отримані від податкового агента.  Все про додаткове благо – у ст.  164.2.17 та у ст.  165 ПКУ.
Для витрачених понад норму коштів, виданих під звіт та не повернутих у строк, базою оподаткування є сума витрат, що перевищує суму витрат платника податків на відрядження або сума витрат, що перевищує фактичну суму витрат платника податків для здійснення певних цивільно-правових дій.  Не включаються до суми доходів витрати, підтверджені документально за згодою роботодавця у допустимо-граничних розмірах.  База оподаткування розраховується як і, як і основа для негрошових доходів.
Сума податку утримується під час видачі будь-якого оподатковуваного доходу за відповідний місяць, а у разі недостачі суми – за рахунок доходів у наступних місяцях.  При розірванні трудового чи цивільно-правового договору сума податку утримується з останньої виплати підзвітної особи.

Податкова звітність, перевірки та штрафи

2 грудня 2014, Категорія: бухгалтерський облік

Незалежно від форми підприємництва всі фірми та підприємці зобов'язані подавати звітність до органів ДПС.  До всіх документів, які подаються до органів ДПС, висуваються певні вимоги, недотримання яких веде до штрафів.
Уся звітність має відповідати формам, затвердженим Податковим Кодексом.  На податковій звітності мають бути обов'язкові реквізити.  До них відносять назву та номер документа, тип документа, інформацію про платника податків (зазначається відповідно до форми), число та місце здачі, звітний період, орган, куди подається, підписи та печатки платника податків.  Присутність усіх реквізитів є обов'язковою, незалежно від форми здачі – електронною або письмовою.
Терміни подання звітності та штрафи за допущені помилки
А ось терміни подання податкової звітності різні.  Усіх визначено Податковим Кодексом України.  Звітність подається за звітний період.  Звітні періоди поділяються на місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік.  Більшість податкових декларацій подається поквартально.  До щомісячних звітів належать Акцизний збір, ПДВ, збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, збір за користування радіочастотним ресурсом.  До поквартальних декларацій відносять декларацію на прибуток підприємства, ПДФО, ПДВ для єдинників та підприємств з нульовим доходом, єдиний податок, екологічний податок.  Звіти платників фіксованого сільгоспподатку подаються щорічно.
Усі звіти мають бути подані до органів ДПС після закінчення звітного періоду.  Декларації Акцизного збору, сільгоспподатку подаються протягом 20 днів після закінчення звітного періоду.  Квартальні звіти подаються протягом 40 днів після закінчення звітного періоду, річні – протягом 60 днів після закінчення звітного періоду.
У разі якщо платник податків виявив помилки у вже поданих деклараціях, він має право і повинен подати або уточнюючу декларацію із сумою уточнення або в наступній декларації відобразити суму недоплати податку.  При цьому суми штрафу за уточнення – 3%, а для наступної декларації – 5% від суми.  Якщо платник податків подав нову декларацію із виправленими показниками до закінчення поточного звітного періоду, то штраф не нараховується.
Податкові перевірки
ДПС має право проводити податкові перевірки.  Податкова перевірка насправді не страшна, головне щоб бухгалтерія завжди була в порядку.  Існують такі види податкових перевірок:
камеральна;
документальна виїзна та невиїзна;
фактична.
Камеральна перевірка проводиться у органах ДПС.  Об'єктом перевірки є дані поданих звітів.
Документальні перевірки бувають планові та непланові, виїзні та невиїзні.  Підставою для планової перевірки є наказ керівника органів ДПС та план-графік документальних перевірок.  Підставою для позапланової перевірки є отримання інформації щодо платника податків, яка може впливати на достовірність даних щодо платника податків.  Наприклад, результати перевірок інших платників податків, звіти з уточненням, несвоєчасне подання звітів, скарги з боку контролюючих органів, несплата податкового зобов'язання, судове рішення.  Об'єктом перевірки є документи податкового та бухгалтерського обліку, судові рішення, експертні оцінки.
Органи ДПС зобов'язані за 10 днів до початку перевірки письмово повідомити платника податків про майбутню перевірку.  Документальна виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків або за місцем розміщення права власності.  Невиїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням контролюючих органів.
Фактична перевірка здійснюється контролюючими органами за місцем діяльності підприємства.  Предметом перевірки є ліцензії, патенти, розрахунково-касові операції, дотримання норм законодавства, дотримання трудового права.
Тривалість перевірок згідно з ПК для документальних планових перевірок становить для великих підприємств – 30 робочих днів, для малих – 10, для решти – 20. Перевірка може бути продовжена за наказом керівника ДПС на строк, що не перевищує половини максимально допустимого терміну для кожного виду платника податків.  Позапланова документальна перевірка становить для великих підприємств 15 робочих днів, для малих – 5, для приватних підприємців, які не мають найманих співробітників – 3, для решти – 10. Позапланова перевірка може бути продовжена відповідно на термін 10, 2 і 5 робочих днів.
Фактичні перевірки здійснюються згідно з ПК протягом 10 діб та можуть бути продовжені за рішенням керівника ДПС на строк не більше 5 діб.
За результатами перевірок контролюючі органи складають Акт у двох примірниках.  Кожен екземпляр підписують представники контролюючих органів та представники платника податків.  Податкові перевірки проводять для підприємств з високим ступенем ризиків – один раз на календарний рік, із середнім – один раз на два календарні роки, з низьким – один раз на три календарні роки.
Штрафи та пеня
У Податковому законодавстві для правопорушників передбачені штрафні санкції та пеня.  Штрафні санкції нараховуються один раз.  За кожне правопорушення штрафи нараховуються окремо.  Розміри штрафних санкцій визначено у ПКУ у розділі Адміністрація податків, зборів, платежів у главі «Відповідальність».
А ось пеня не має конкретної суми, це відсоток від основної суми зобов'язання, який нараховується за кожен день несплати цього зобов'язання.  Пеня нараховується на суму податкового боргу, включаючи суму штрафних санкцій.  Перший день після останнього дня сплати податкового зобов'язання є першим днем нарахування пені.
Граничні строки застосування штрафних санкцій становлять 1095 днів після останнього дня для сплати податкових зобов'язань або подання податкової декларації.

Податки та збори в Україні: бухгалтеру на замітку

2 грудня 2014, Категорія: бухгалтерський облік

У разі ринкових відносин податки держави грають найважливішу роль наповненні бюджету країни.  Їх збирання дозволяє органам державного управління виконувати свої функції, фінансувати соціальні програми.
У світі існує маса найрізноманітніших податкових платежів, їх форм та видів.  Що це таке податки?  Скільки видів податків та зборів існує?  Хто має їх платити, які права та обов'язки має платник податків?  Давайте з'ясуємо все по порядку.
Податок – це обов'язковий, безумовний та регулярний грошовий платіж, нецільового призначення та безеквівалентного характеру до певного бюджету.  Ми часто чуємо паралельно зі словом "податки", слово "збори".  Збори часто називають платою, відмінності зборів від податків полягають у наступному:
цільовий характер;
платник зборів сплачує за право здійснювати певний вид діяльності;
збір – плата право отримання певної вигоди, наприклад, від використання лісових ресурсів.
Загалом в Україні існує понад 20 видів податків та зборів.  Усі податки та збори за рівнем регулювання поділяються на загальнодержавні та місцеві.
Загальнодержавні податки та збори:
податок на прибуток підприємства (НВП);
податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
ПДВ;
акцизний збір;
збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
екологічний податок;
рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів територією України;
плата за використання надр;
плата за землю;
збір за використання радіочастотних ресурсів;
збір за спец.  використання водних ресурсів;
збір за використання лісових ресурсів;
фіксований сільськогосподарський податок;
збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства;
мито;
збір у вигляді збільшення до чинного тарифу на електроенергію та тепло;
збір у вигляді збільшення до чинного тарифу на газ для всіх споживачів.
До місцевих податків і зборів відносяться:
податок на нерухомість, крім земельних ділянок;
єдиний соціальний внесок;
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
збір за місце для паркування транспортних засобів;
туристичний збір.
У Податковому Кодексі є поняття Платник податку та Податковий агент.  Платник податку – це фізична чи юридична особа, резидент чи нерезидент України, яка має, отримує чи передає об'єкт оподаткування або здійснює операції, які є об'єктом оподаткування згідно з Податковим кодексом України та зобов'язана сплатити податки чи збори.
Податковий агент – це особа, на яку Податковим Кодексом покладено обов'язки з розрахунку, утримання з доходу та перерахування податку до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податку.  Податковий Кодекс прирівнює податкового агента до платника податку та дає йому ті ж права, що й платнику податку.
Звісно, платники податків мають свої обов'язки та права.  Найперше обов'язок кожного платника податків – це постановка на облік.  А далі виникають такі обов'язки: розрахунок сум податків, подання звітності до органів ДПІ, своєчасна та повна оплата сум податків та зборів, надання повної та достовірної інформації, дотримання норм податкового законодавства, своєчасні, правдиві відповіді на запити контролюючих органів.  Платники податків мають право на інформацію, податкові пільги, відстрочення або розстрочення суми податкових платежів, нерозголошення інформації без письмового дозволу платника податків, оскарження результатів податкових перевірок, право бути присутніми під час перевірки та інші права, передбачені законом.
Зрозуміло, що й податкові органи також мають свої права.  До них відносять: запрошення платників податків на перевірки, отримання копій документів платників та їхньої інформації, у тому числі від державних та недержавних установ;  отримання та прийом електронної документації, контроль за дотриманням законодавства, контроль за розрахунками, доступ до приміщень та територій платників податків, залучення інших кваліфікованих фахівців під час перевірок, вимога усунення знайдених порушень та помилок, встановлення сум податкових зобов'язань та штрафних санкцій, а також інші права, передбачені  Податковим кодексом.

Облік коштів у касі

2 грудня 2014, Категорія: бухгалтерський облік

Відповідно до Постанови про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженої НБУ, підприємства зобов'язані вести розрахунки готівкою через касу підприємства.

Робота бухгалтером – великі перспективи

18 серпня 2014, Категорія: бухгалтерський облік
Робота бухгалтером – великі перспективи

Без такой должности как бухгалтер не может обойтись ни одно предприятие. Потому совершенно не удивительно, что спрос на данную профессию всегда был и остается высоким. Спектр обязанностей обширный и требует определенных навыков, которые достигаются путем получения знаний и опыта. Квалифицированный бухгалтер с личностными качествами, такими как  трудолюбие, самодисциплина и самоорганизация всегда найдет достойную работу. Если ты специалист своего дела, да еще с опытом работы, то можно не переживать относительно возможности длительного поиска работы.

Як працювати з програмою "1С: Бухгалтерія 8"

28 червня 2014, Категорія: бухгалтерський облік
Як працювати з програмою "1С: Бухгалтерія 8"

В наш час мало робити те, що і все.  Потрібно вміти набагато більше, щоб залишатися на хвилі успіху.  Незамінними помічниками у роботі підприємств та організацій стають бухгалтерські програми.  Саме до таких належать програма «1С: Бухгалтерія 8».  Сьогодні практично кожен бухгалтер має досвід роботи у 1С.  Розробники цієї програми постійно вдосконалюють її, враховуючи попередній досвід та побажання користувачів.  Нова версія цієї програми є логічним продовженням попередньої, зручнішою та функціональнішою.  Давайте розберемося, з чого почати роботу з програмою «1С: Бухгалтерія 8», чим ця версія відрізняється від своїх попередниць і які переваги мають.
Для початку необхідно встановити на робочому комп'ютері саму програму.  Далі за допомогою помічника внести всі реквізити та необхідні бази даних.  Сюди належить і інформація по підприємству – реквізити, рахунки та інформація щодо контрагентів, як внутрішніх – співробітників підприємства, так і зовнішніх – покупців, продавців тих чи інших товарів та послуг.  Після внесення всіх даних можна розпочинати роботу.  Але що ж можна робити в одній з останніх версій 1С?
У цій програмі можна робити все те ж, що і в ранніх версіях 1С, тобто створювати первинні документи, формувати звіти, вести бухгалтерський і податковий облік, але робити це набагато легше і швидше, плюс є низка додаткових налаштувань, чого не було раніше  .
Облік відразу за двома системами оподаткування або двома організаціями
До додаткових налаштувань можна віднести розподіл податкового обліку в одній програмі.  У версії 7.7 для обліку індивідуального підприємця необхідно було купувати додаткову ліцензійну угоду.  У цій версії в одній програмі можна вести облік і загальної системи оподаткування, і єдиної.  Наприклад, якщо підприємець здійснює свою діяльність за двома формами, відображати обидві можна в одній програмі.  Звідси випливає і те, що можна вести облік відразу за декількома організаціями чи окремими підрозділами.  Для цього достатньо внести бази даних у налаштування.
Довідник кореспонденції рахунків та робота з рахунками
Вагомою перевагою є довідник кореспонденції рахунків.  Він убудований у програму і завжди підкаже, як і куди поставити необхідні значення або як відобразити потрібну операцію.  Крім цього, кореспонденція рахунків підкаже, яким документом потрібно відобразити операцію чи які проводки відображені у конкретному документі.
У версії 7.7 користувач не міг сам змінювати задані рахунки для тих чи інших операцій та їх субрахунки.  У 8 версії програми один раз задані рахунки для тих чи інших операцій автоматично переносяться в аналогічні.  Якщо виникає потреба зміни кореспондуючого рахунку, достатньо в обраному полі ввести відповідний номер рахунку.  Також можна додавати і субрахунки.
Можна зробити вибірку за рахунками чи документами, і навіть за окремими рядками чи колонками.  Ще одним плюсом є автоматичне чи запрограмоване оновлення форм звітів та можливість формувати великі звіти в одному великому документі.  Якщо раніше для кожної сторінки великого звіту потрібно було спочатку заповнити одну сторінку і зберегти її, а потім переходити до наступної, то тепер весь звіт представлений у вигляді одного документа з кількома розділами.  Існує автоматична перевірка правильності заповнення документів.  Сформовані звіти можна надсилати через Інтернет до відповідних фондів та організацій, через сервіс 1С: Звітність, хоча можна і через М.Є.Д.О.К., після внесення налаштувань.  У цій формі є і календар бухгалтера, який завжди підкаже терміни подання звітності та сплати податків.
Зручний пошук
Для більшої зручності під час роботи з документами, їх сортуванням або пошуком також внесено зміни.  Можна вносити додаткові характеристики даних, наприклад розмір, форма, артикул.  Достатньо задати одне значення, наприклад, дату або контрагента, і програма відобразить усі документи, що стосуються введеного запиту.  Для введення запиту є пошуковий рядок.  Більше того, під час введення перших цифр або літер відображаються варіанти пошукового запиту.  Сортування документів та їх виведення на друк тепер робити набагато простіше та зручніше.  Вибираємо вкладку відбір та сортування або список, навпроти необхідних пунктів ставить галочки, натискаємо ОК.  Програма виведе все відповідно до заданих параметрів.
Аналіз бухгалтерського та податкового обліку
Версія 1С: 8 дозволяє проводити аналіз і бухгалтерського та податкового обліку, а також дає можливість провести перевірку сформованих проводок.  У разі виявлення програмою помилок, а це невідповідність правовим та бухгалтерським стандартам та методологіям, пояснює можливі причини їх виникнення та способи виправлення.  Відбулися зміни та в аналітичному обліку.  Якщо раніше можна було переглядати цікаву інформацію загалом за договорами, то тепер можна за кожним окремим документом, наприклад, за накладними.  Непотрібні звіти можна відключати, а версії 7.7 навіть якщо підприємству не потрібен якийсь звіт, а він є в методології роботи, він буде сформований.
Для всіх користувачів версії 7.7 є можливість переходу до версії 8 з автоматичним перенесенням даних.  Тобто можна зробити висновок, що версія 8 програми 1С більш автоматизована, гнучка в управлінні та використанні.  Це свого роду основа створення потрібної програми під підприємство та особливості його роботи.

Плануємо робочий час бухгалтера. Календар бухгалтера

24 червня 2014, Категорія: бухгалтерський облік
Плануємо робочий час бухгалтера. Календар бухгалтера

Звіти, оплати, договори та стос документів. Адже бухгалтеру потрібно не просто все зробити для галочки, а дотримати випереджені вимоги та правила заповнення та підписання, інакше можна понести відповідальність за погано виконану роботу. Як же встигнути зробити якісно і залишитися задоволеним своєю роботою? Для цього достатньо дотримуватись деяких принципів у роботі та вести календар бухгалтера.

Управління грошовими коштами підприємства

31 травня 2014, Категорія: Фінанси
Управління грошовими коштами підприємства

Управління грошовими коштами підприємства

Кожне підприємство обов'язково має мати кошти. Вони потрібні для того, щоб своєчасно розраховуватися з підрядниками, постачальниками, виплачувати зарплату співробітникам, повертати до банку раніше отримані кредити та сплачувати податки.

Бухгалтер на торговому підприємстві: працюємо з потоком

31 травня 2014, Категорія: бухглтерський облік
Бухгалтер на торговому підприємстві: працюємо з потоком

Нині безліч різних вантажів перевозиться як у країні чи навіть міста на невеликі відстані, і у міжнародному масштабі.  Величезна кількість перевізників, експедиторів та транспортних компаній працюють над розв'язанням різних завдань з доставки вантажів усіх видів із найвіддаленіших країн світу або із сусідніх регіонів та міст.  Замовники, які довіряють свою продукцію таким компаніям, хочуть отримати її вчасно, у повній безпеці та з найменшими витратами.
Залежно від характеру, кількості та вартості вантажів, а також географії перевезень, компанії обирають вид транспорту, оптимальні методи перевезень та формують найвигідніший маршрут.  При цьому ціна і швидкість перевезення повинні поєднуватися в оптимальній формі для кожного конкретного випадку.  Забезпечення безпеки будь-яких вантажів навіть у найсуворіших умовах, у яких вантаж може бути у дорозі, одна із базових вимог всім перевезенням, усіма видами транспорту і будь-які відстані.
Забезпечення безпеки різних вантажів
Будь-які вантажі, незалежно від їх видів, маршрутів у дорозі та видів транспорту, повинні прибути до пункту призначення у первісному стані.  Тому дуже важливо, щоб упаковка відповідала характеру вантажу та захищала його від псування та будь-яких пошкоджень на всьому шляху прямування та в місцях тимчасового зберігання.  Наприклад, тендітні вантажі повинні бути упаковані з особливою ретельністю – кожен такий предмет повинен бути обмотаний м'яким матеріалом і укладений в окрему коробку з ребрами жорсткості.  На такій тарі має бути спеціальне позначення, маркування, помітне здалеку і за будь-яких умов і зрозуміле для всіх народів та мовних груп.
Вантажі, що швидко псуються, повинні перевозитися в рефрижераторах і у відповідній упаковці, яка в змозі забезпечити їм оптимальні умови зберігання та перевезення.  Великогабаритні вантажі повинні бути упаковані професійно, так щоб їх вага рівномірно розподілялася по всій площі підлоги або платформи і щоб упаковка унеможливлювала пошкодження самої продукції, навколишніх предметів і самого транспортного засобу.
Відповідальність за пошкодження
Відповідальність за вантаж від відправника до перевізника зазвичай переходить у момент завантаження товару у вантажівку, на судно чи літак.  Це підтверджується основними документами на перевезення, такими як коносамент при доставці, товарно-транспортна накладна CMR при доставці автомобільним транспортом і авіатранспортна накладна при доставках вантажів літаком.  У них вказується найменування та повні реквізити вантажовідправника та одержувача, найменування вантажу, кількість місць, вага нетто, брутто та обсяг.  Представники перевізників, які приймають вантажі за цими документами, дуже уважно ставляться до його огляду, перевірки та зважування.  Наприклад, якщо під час завантаження у вантажівку водій помітить, що упаковка товару пошкоджена, він обов'язково вкаже це у документі.  У цьому випадку претензії щодо цього будуть адресовані відправнику вантажу, а не перевізнику.
Страхування вантажів
Усі товари, що перевозяться, обов'язково страхуються.  Договір страхування підписується між компанією, яка замовляє перевезення - це може бути відправник чи одержувач вантажу, які за різними умовами постачання Інкотермс відповідають за доставку вантажу до конкретного пункту переходу.  Страхування зазвичай становить незначну суму - буквально десяті або соті частки відсотка вартості вантажу.  Проте при всіх страхових випадках, передбачених у договорі, всі збитки будуть відшкодовані власнику вантажу в повному обсязі.  Форми та сума страхування залежать від того, який вид товару перевозиться – якщо це швидкопсувні чи небезпечні вантажі, у договорі потрібно передбачити набагато більше можливих ризиків, які можуть настати під час перевезення.
Швидкість доставки
Часто під час перевезення вантажів пріоритетом є швидкість їх доставки.  Тоді для їхнього транспортування обирають авіатранспорт або експрес доставку.  У той же час такі види перевезень є досить дорогими і вони підходять тільки для негабаритних вантажів.  У такий спосіб зазвичай перевозяться цінні вантажі, пошта і продукти, що швидко псуються.  При цьому гарантії безпеки вантажу в дорозі набагато вищі, ніж при перевезеннях іншими видами транспорту, оскільки в аеропортах безпека забезпечується краще, ніж у портах чи дорогах.
Вартість перевезення
Зазвичай компанії прагнуть мінімізувати свої витрати, в тому числі і на доставку вантажів.  Тоді вони обирають морський, залізничний чи автомобільний транспорт.  Експедитори шукають оптимальні шляхи та способи доставки, такі як мультимодальні, тобто перевезення кількома видами транспорту;  збірні вантажі – тобто об'єднання товарів від різних постачальників та для кількох вантажоодержувачів в одному контейнері чи вантажівці.  При цьому потрібно намагатися уникати можливих прихованих платежів, таких як зберігання на складі або перевантаження в проміжних портах, демередж – плата за день використання контейнера після закінчення встановленого терміну, оформлення документів при перевантаженні на проміжних станціях.  Тобто всі ці витрати потрібно детально прописувати у договорі з експедитором, щоб уникнути спірних питань після прибуття вантажу.
При доставці вантажів у сучасних умовах може виникнути безліч непередбачених ситуацій.  Звичайно ж, вантаж має прийти в місце призначення у неушкодженому стані, інакше сенсу у такому перевезенні взагалі немає.  Також дуже важливими є швидкість і вартість перевезення, але тут доводиться йти на компроміс і вибирати оптимальний варіант перевезення для даного товару і для конкретного випадку.

Комп'ютер на службі у бухгалтерії: програми 1С, Клієнт-банк та М.Є.Док

22 травня 2014, Категорія: бухгалтерський облік
Комп

Якби ще років 10-15 тому пересічному бухгалтеру сказали, що сьогодні ведення бухгалтерії відбуватиметься за допомогою кліку комп'ютерної мишки, він би в цьому дуже засумнівався.  Сьогодні вже неможливо уявити бухгалтера, який не знайомий із такими програмами ведення бухгалтерського обліку, як 1С: Підприємство, Клієнт-Банк та М.Є.Doc (далі М.Є.Док).  Ну, чи хоч би, не чув про них від знайомих чи постійних контрагентів.  Чим же так залучають ці програми, які вони мають переваги і чому вони витісняють аналогічні пропозиції, представлені на рику?  Давайте в цьому розберемося.
1с Підприємство
Отже, 1С.  Програма була створена для ведення та контролю фінансового та управлінського обліку на підприємстві для внутрішніх користувачів.  Величезним плюсом з погляду керівника підприємства є універсальність та гнучкість 1С.  Крім того, що ця програма широко використовується багатьма фірмами, вона вже зарекомендувала себе.  Її можна коригувати під конкретне підприємство, вносячи своїх контрагентів, додаючи конфігурації.
Основний принцип роботи 1С полягає в наступному: після встановлення програми та внесення баз даних та контрагентів для створення документа та проведення певної операції необхідно вибрати тип документа.  Далі слід додати відповідного контрагента (це може бути покупець, банк або внутрішній співробітник), внести значення цифр, що відповідають даній операції, та сформувати документ.  Потім його потрібно провести, натиснувши відповідну кнопку.  Далі відкриваємо журнали та дивимося: якщо документ сформований правильно, він буде виділений червоною галочкою, якщо така позначка відсутня – перевірка не пройдена, потрібно повернутися назад та внести виправлення.
Програма сама формує всі необхідні документи та операції, що значно скорочує витрати часу та підвищує ефективність роботи бухгалтера.  Для фірм з великим штатом бухгалтерів позитивним моментом є можливість 1С функціонувати в мережевому режимі, причому це жодною мірою не впливає на якість та швидкість її роботи.
Існують інші програми, схожі за принципом роботи, але в них є значні мінуси.  Це або дорожнеча ліцензії, або неможливість коригування та доробок, як у 1С.  На сьогодні, 1С, напевно, є оптимальним варіантом за співвідношенням ціна-якість, легка в роботі і дуже функціональна.
Система «Клієнт-Банк»
Знайомимось далі.  Система «Клієнт-Банк» дозволяє підприємству віддалено здійснювати платежі, управляти рахунком, переглядати фінансові операції з рахунку, формувати реєстри платіжних документів та за необхідності їх коригувати.
Основними перевагами є: простота формування платіжного документа, можливість здійснення платежів та отримання звітів без відвідування банку, що значно заощаджує час, а також грамотний контроль поточного рахунку.  З метою безпеки всі документи повинні мати електронний підпис певних уповноважених банком осіб, як правило, це керівник та бухгалтер.  Платежі, як правило, можна здійснювати в будь-який час доби, головне, щоб програма була встановлена на комп'ютері, який прив'язаний до телефонної лінії, це ще один захід безпеки системи
«Клієнт-Банк».
Нині банки пропонують використання цієї програми як юридичним, а й фізичним особам.  Для встановлення програми необхідно звернутися до обслуговуючого банку, укласти з ним відповідний договір та сплатити або вартість підключення, або вартість щомісячного обслуговування, оскільки різні банки надають цей вид послуг на різних умовах.
М.Є.Doc (М.Є.Док)
Чи доводилося Вам чути від податкового інспектора, що документи, написані від руки, не приймаються?  Ні?  У вас ще все попереду.  Сьогодні не лише підприємства та організації намагаються максимально ефективно витрачати час та гроші, а й державні інститути, які приймають платежі та звіти від юр.  та фіз.  осіб.
Навіщо витрачати гроші на канцелярське приладдя, навіщо шукати, де зберігати величезні стоси документів, якщо можна це все спростити?  Тут допоможе приходить одне з останніх програмних розробок – М.Е.Док.  Програма формує звіти по всіх фондах, перевіряє їх, дозволяє віддалено складати звіти.  У ній передбачено електронний підпис, можна створювати та підписувати договори та інші документи, вести різні реєстри, обмінюватися податковими накладними.
Все досить просто й більшості, хто стикався із подібними програмами, знайоме.  Вибираємо тип документа, вносимо контрагентів, значення цифр та формуємо готовий варіант.  Є деякі мінуси, але із досягненнями сучасних технологій це не критично.  Основний недолік - це великий розмір файлів, що може погано зашкодити роботі, якщо ви користуєтеся недостатньо сучасним комп'ютерним обладнанням.
Ось ми розглянули основні моменти роботи трьох найпопулярніших бухгалтерських програм.  Але найважливіше, що поєднує їх - це можливість передачі даних з однієї програми в іншу.  Наприклад, дані з 1 можна використовувати для формування звітів в М.Е.Док.  Необхідність заповнювати все вручну втрачає всякий сенс.  Набагато легше, швидше та ефективніше вести бухгалтерію в електронному вигляді.  І навіть якщо ви не зовсім довіряєте комп'ютерній техніці і переживаєте, що якось станеться поломка, збій бази даних або ще якась неприємність, вихід є.  Можна періодично переносити всі документи на цифрові носії або друкувати.

Бухгалтерія з нуля для підприємця: що потрібно знати, щоб говорити з бухгалтером однією мовою

10 травня 2014, Категорія: бухгалтерський облік
Бухгалтерія з нуля для підприємця: що потрібно знати, щоб говорити з бухгалтером однією мовою

Відкриття власної справи – це дуже важливий та складний момент у житті підприємця.  По-перше, будь-який бізнес – це великі фінансові ризики.  По-друге, треба розбиратися у всіх фінансових справах, а це займає багато часу та сил.  Не кожен підприємець точно знає, що таке бухгалтерський облік та як його вести.  Не всі підприємці мають бухгалтерську освіту.
У наш час нескладно взяти на роботу бухгалтера або звернутися до бухгалтерської фірми.  Ринок праці сповнений добрими фахівцями бухгалтерами.  Але кожному підприємцю потрібно розуміти «ази бухгалтерії».  Підприємець не зобов'язаний подавати звіти до податкової служби чи інших інспекцій, не зобов'язаний виписувати накладні та розбиратися в іншій «бухгалтерській тяганини».  Але розуміти основні моменти та спілкуватися з бухгалтером все одно належить.  Успішному бізнесмену треба знати фінансових справ компанії.
Для початку вам слід вирішити питання з реєстрацією бізнесу.  Потрібно визначитися, чи створюватимете ви юридичну особу або зареєструєтеся як приватний підприємець.  Від цього залежить, як доведеться вести бухгалтерський облік.
Допустимо, ви хочете зареєструватися як приватний підприємець, тоді вам потрібно правильно вибрати систему оподаткування, якій відповідає ваш бізнес.  В Україні діють дві системи оподаткування: спрощена (єдиний податок) та загальна.  Зробити правильний вибір вам допоможе кваліфікований бухгалтер, але ви самі повинні розуміти, про що мова йде, яка система підходить для вашого бізнесу, яку ви можете вибрати.
Отже, припустимо, що ви зареєструвалися і стали підприємцем.  Не думайте, що можна спокійно віддати вирішення всіх бухгалтерських питань до рук найманого фахівця.  Ні, тут тільки все починається.  Вам потрібно знати всі бухгалтерські справи, щоб успішно вести бізнес.
Для початку вам доведеться розібратися в найпростіших бухгалтерських термінах, таких як «кредиторська заборгованість» і «дебіторська заборгованість», «валовий прибуток», «маржа», «рентабельність» та інші.  Щоб добре у всьому розібратися, можна, наприклад, записатися на курси бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік потрібен як бухгалтеру, а й власнику бізнесу.  Тільки знаючи фінансові показники, ви зможете легко зрозуміти, які витрати можна знизити, а куди слід вкласти додаткові кошти.  Ви можете спрогнозувати ваш прибуток на наступні періоди діяльності.
Якщо ви думаєте, що це дуже складно і вам ніколи не зрозуміти світ бухгалтерії, ви помиляєтесь.  Потрібно деякий час, потрібно докласти зусиль – і всі ці «незрозумілі бухгалтерські операції» будуть для вас дрібницями.
Для підприємця-початківця дуже важливо найняти тямущого бухгалтера.  Але не варто забувати, що якість роботи, що виконується кожним із співробітників, необхідно в тій чи іншій мірі контролювати.  Бухгалтер не є у цьому сенсі винятком, сліпо довіряти йому не варто.  Ви повинні розуміти хоча б загалом суть роботи бухгалтера, основні поняття, вміти читати баланс підприємства, щоб не опинитися в складній ситуації з вини некомпетентного або недобросовісного бухгалтера.

Специфіка роботи помічника бухгалтера

28 березня 2014, Категорія: бухгалтерський облік
Специфіка роботи помічника бухгалтера

Бухгалтера востребованы на любой фирме, предприятии или организации. Без бухгалтера не работает ни одно финансовое учреждение.

Що таке "чорна бухгалтерія"?

28 березня 2014, Категорія: бухгалтерський облік
Що таке "чорна бухгалтерія"?

В Україні багато підприємств вдаються до роботи із «чорною» бухгалтерією. Всі чудово знають, що вести «чорну» бухгалтерію це кримінальна справа. Зазвичай таку справу доручають людині, яка давно працює на підприємство і добре розуміється на економічних справах та бухгалтерському обліку. Найчастіше такими людьми є родичі або близькі люди директора, які знаються на цьому.

Рубрики блогу

Популярне

Теги

робота освіта карєра веб дизайн туризм php c с java бизнес турагенство візове оформлення CMS Joomla WordPress створення сайту бронювання персонал мотивація економіст фінансист Програміст авк кошторис створення сайта інтернет створення сайтів бухгалтерія бухгалтерський облік бізнес управління персоналом работа закони Excel внз навчання офіс бухгалтер пошук роботи логістика зед перевезення вантажів зп перевезення вантажі фінансовий аналіз економіка фінанси курси програмування hr hr-менеджер кошторисник ефективність запаси склад перевезення вантажу підприємство резюме презентація клієнти співбесіди іврит інтерв'ю ЗЕД відрядження оренда криза митний брокер календарь бухгалтера митниці роота бухгалтера маркетинг НБУ банки кошторисна справа бюджет податки штрафи ПДФО бухгалтерський облік ЕДРПОУ НДС ПДВ тестування