Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Податкова звітність, перевірки та штрафи

2 грудня 2014, 3395
Категорія: бухгалтерський облік

Незалежно від форми підприємництва всі фірми та підприємці зобов'язані подавати звітність до органів ДПС.  До всіх документів, які подаються до органів ДПС, висуваються певні вимоги, недотримання яких веде до штрафів.
Уся звітність має відповідати формам, затвердженим Податковим Кодексом.  На податковій звітності мають бути обов'язкові реквізити.  До них відносять назву та номер документа, тип документа, інформацію про платника податків (зазначається відповідно до форми), число та місце здачі, звітний період, орган, куди подається, підписи та печатки платника податків.  Присутність усіх реквізитів є обов'язковою, незалежно від форми здачі – електронною або письмовою.
Терміни подання звітності та штрафи за допущені помилки
А ось терміни подання податкової звітності різні.  Усіх визначено Податковим Кодексом України.  Звітність подається за звітний період.  Звітні періоди поділяються на місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік.  Більшість податкових декларацій подається поквартально.  До щомісячних звітів належать Акцизний збір, ПДВ, збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, збір за користування радіочастотним ресурсом.  До поквартальних декларацій відносять декларацію на прибуток підприємства, ПДФО, ПДВ для єдинників та підприємств з нульовим доходом, єдиний податок, екологічний податок.  Звіти платників фіксованого сільгоспподатку подаються щорічно.
Усі звіти мають бути подані до органів ДПС після закінчення звітного періоду.  Декларації Акцизного збору, сільгоспподатку подаються протягом 20 днів після закінчення звітного періоду.  Квартальні звіти подаються протягом 40 днів після закінчення звітного періоду, річні – протягом 60 днів після закінчення звітного періоду.
У разі якщо платник податків виявив помилки у вже поданих деклараціях, він має право і повинен подати або уточнюючу декларацію із сумою уточнення або в наступній декларації відобразити суму недоплати податку.  При цьому суми штрафу за уточнення – 3%, а для наступної декларації – 5% від суми.  Якщо платник податків подав нову декларацію із виправленими показниками до закінчення поточного звітного періоду, то штраф не нараховується.
Податкові перевірки
ДПС має право проводити податкові перевірки.  Податкова перевірка насправді не страшна, головне щоб бухгалтерія завжди була в порядку.  Існують такі види податкових перевірок:
камеральна;
документальна виїзна та невиїзна;
фактична.
Камеральна перевірка проводиться у органах ДПС.  Об'єктом перевірки є дані поданих звітів.
Документальні перевірки бувають планові та непланові, виїзні та невиїзні.  Підставою для планової перевірки є наказ керівника органів ДПС та план-графік документальних перевірок.  Підставою для позапланової перевірки є отримання інформації щодо платника податків, яка може впливати на достовірність даних щодо платника податків.  Наприклад, результати перевірок інших платників податків, звіти з уточненням, несвоєчасне подання звітів, скарги з боку контролюючих органів, несплата податкового зобов'язання, судове рішення.  Об'єктом перевірки є документи податкового та бухгалтерського обліку, судові рішення, експертні оцінки.
Органи ДПС зобов'язані за 10 днів до початку перевірки письмово повідомити платника податків про майбутню перевірку.  Документальна виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків або за місцем розміщення права власності.  Невиїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням контролюючих органів.
Фактична перевірка здійснюється контролюючими органами за місцем діяльності підприємства.  Предметом перевірки є ліцензії, патенти, розрахунково-касові операції, дотримання норм законодавства, дотримання трудового права.
Тривалість перевірок згідно з ПК для документальних планових перевірок становить для великих підприємств – 30 робочих днів, для малих – 10, для решти – 20. Перевірка може бути продовжена за наказом керівника ДПС на строк, що не перевищує половини максимально допустимого терміну для кожного виду платника податків.  Позапланова документальна перевірка становить для великих підприємств 15 робочих днів, для малих – 5, для приватних підприємців, які не мають найманих співробітників – 3, для решти – 10. Позапланова перевірка може бути продовжена відповідно на термін 10, 2 і 5 робочих днів.
Фактичні перевірки здійснюються згідно з ПК протягом 10 діб та можуть бути продовжені за рішенням керівника ДПС на строк не більше 5 діб.
За результатами перевірок контролюючі органи складають Акт у двох примірниках.  Кожен екземпляр підписують представники контролюючих органів та представники платника податків.  Податкові перевірки проводять для підприємств з високим ступенем ризиків – один раз на календарний рік, із середнім – один раз на два календарні роки, з низьким – один раз на три календарні роки.
Штрафи та пеня
У Податковому законодавстві для правопорушників передбачені штрафні санкції та пеня.  Штрафні санкції нараховуються один раз.  За кожне правопорушення штрафи нараховуються окремо.  Розміри штрафних санкцій визначено у ПКУ у розділі Адміністрація податків, зборів, платежів у главі «Відповідальність».
А ось пеня не має конкретної суми, це відсоток від основної суми зобов'язання, який нараховується за кожен день несплати цього зобов'язання.  Пеня нараховується на суму податкового боргу, включаючи суму штрафних санкцій.  Перший день після останнього дня сплати податкового зобов'язання є першим днем нарахування пені.
Граничні строки застосування штрафних санкцій становлять 1095 днів після останнього дня для сплати податкових зобов'язань або подання податкової декларації.

comments powered by Disqus

Читайте также

Рубрики блогу

Популярне

Теги

робота освіта карєра веб дизайн туризм php c с java бизнес турагенство візове оформлення CMS Joomla WordPress створення сайту бронювання персонал мотивація економіст фінансист Програміст авк кошторис створення сайта інтернет створення сайтів бухгалтерія бухгалтерський облік бізнес управління персоналом работа закони Excel внз навчання офіс бухгалтер пошук роботи логістика зед перевезення вантажів зп перевезення вантажі фінансовий аналіз економіка фінанси курси програмування hr hr-менеджер кошторисник ефективність запаси склад перевезення вантажу підприємство резюме презентація клієнти співбесіди іврит інтерв'ю ЗЕД відрядження оренда криза митний брокер календарь бухгалтера митниці роота бухгалтера маркетинг НБУ банки кошторисна справа бюджет податки штрафи ПДФО бухгалтерський облік ЕДРПОУ НДС ПДВ тестування