Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Курси аудиту

курсы з аудиту
Рейтинг курса: 4.9/5 (58)

Інтерес до аудиту постійно зростає. Сьогодні служби внутрішнього аудиту організовані не лише в великих компаніях, але і в середніх. На багатьох підприємствах внутрішній аудит створюють з нуля. В інших така служба постійно розширюється і модернізується.

Перехід від ретроспективного контроля, увага якого зосереджена на подіях, що відбулися, до перспективного контролю, тобто до виявлення, аналізу і управління ризиками, підвищує сьогодні актуальність аудиту. А потреба керівництва в незалежній і об'єктивній інформації про стан справ у компаніях, надає внутрішньому аудиту особливої значущості.

При створенні служби внутрішнього аудиту на підприємстві, керівництво, як правило, набирає до неї свої найбільш перевірені кадри, що мають відповідну кваліфікацію, або спеціаліста з відповідною кваліфікаціюєю з-за меж організації.

Ось тут Вам стануть у нагоді знання про аудит. Наші викладачі - практики з великим стажем в сфері аудиту розкажуть Вам все про особливості створення служби аудиту, обов'язки і всі підводні камені і нюанси в роботі професійного аудитора.

Пройшовши наші курси аудиту Ви отримаєте безцінний досвід організації роботи, регламентації внутрішнього аудиту, оцінки ризиків. Зможете визначити, класифікувати, оцінювати в фінансовій звітності оборотні активи і витрати, а також зобов'язання і доходи майбутніх періодів.

Викладач курсу: Худзінська Світлана
Світлана Вікторівна має глибокі теоретичні знання, підкріплені багаторічним досвідом роботи в банківській системі України з 1986 року. Освіта: вища, спеціальність фінанси і кредит. Детальніше →
1 година - 60 хв. Тривалість курсу залежить від розкладу
Безкоштовне пробне заняття. Без передоплати
Приклад сертифіката розміщено на сайті зліва
5% - при повній оплаті за курс 10% - при записі вдвох
Вартість за безготівкою для всіх груп (+5%)

Груповое навчання (вiд 4 чол)

Пробне заняття
Наявне
Сертифiкат
Навчального центру
Знижка
10%
Цiна для юр. особ
5250 грн

Старт группи[1] Графік[2] Термін навчання[3]ФіліалВартістьЗапис
25травня
або1 червня
по вихідним
10:00-13:00
Сб, Нд
8 тижднів (2 мес.)
8 занять по 3 години (24г)
16 червня
5 000грн
25травня
або1 червня
по вихідним
15:00-17:00
Сб, Нд
12 тижднів (3 мес.)
12 занять по 2 години (24г)
30 червня
5 000грн
28травня
через 7 днів
вечірння група
18:30-20:30
Вт, Чт
6 тижднів (1.5 мес.)
12 занять по 2 години (24г)
4 липня
5 000грн

1 – Дату старту групи може бути перенесенно на іншу дату в залежностi вiд темпiв набору.
2 – Адмiнiстратор фiлiї може запропонувати інший графік для скорішого запуску групи.
3 – Без свят та переносів занять

Iндивідуальне навчання


Iндивідуальне навчання 1 слухач
На нашiй території (грн/год з чол): 400 грн
За весь курс (грн/чол): 5600 грн
Рекомендована кiлькiсть годин: 14
На території клієнта (грн/год з чол): 450 грн
 • Розділ 1. Фінансово-економічний контроль і аудит у ринковій економіці
  • Фінансово-економічний контроль та його місце в системі управління.
  • Виникнення та розвиток аудиту у світовій практиці та в Україні.
  • Сутність, цілі та завдання аудиту.
  • Сертифікація та удосконалення професійних знань аудиторів.
  • Види аудиту. Зовнішній та внутрішній аудит. Особливості та відмінності.
 • Розділ 2.Аудиторська діяльність та її регулювання в Україні
  • Правове регулювання аудиторської діяльності.
  • Організація аудиторської діяльності в Україні.
  • Цілі та основні принципи стандартів аудиту.
  • Основні вимоги до аудиту.
  • Професійна етика аудиторів.
 • Розділ 3. Внутрішній аудит: особливості методології та організації проведення
  • Поняття, призначення та принципи внутрішнього аудиту.
  • Організація та об’єкти внутрішнього аудиту.
  • Планування проведення внутрішнього аудиту та його документальне оформлення.
 • Розділ 4. Концептуальна основа та нормативна база фінансової звітності в Україні
  • Види господарського обліку.
  • Цілі ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
  • Нормативна база бухгалтерського обліку.
  • Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку ( НП(с)БО).
  • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
  • Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
  • План рахунків бухгалтерського обліку.
  • Організація бухгалтерського обліку на підприємствах.
  • Облікова політика підприємства.
  • Якісні характеристики фінансової звітності.
  • Практика.
 • Розділ 5. Визначення, класифікація та відображення у фінансової звітності оборотних активів.
  • Амортизація необоротних активів.
  • Оцінка необоротних активів на дату балансу.
  • Переоцінка необоротних активів.
  • Практика.
 • Розділ 6. Визначення, класифікація та відображення у фінансової звітності необоротних активів.
  • Відображення у фінансовій звітності запасів.
  • Відображення у фінансовій звітності дебіторської заборгованості.
  • Відображення у фінансовій звітності грошових коштів.
  • Відображення у фінансовій звітності витрат майбутніх періодів.
  • Практика.
 • Розділ 7. Класифікація та відображення у фінансовій звітності власного капіталу.
  • Визначення і структура власного капіталу.
  • Відображення у фінансовій звітності статутного капіталу.
  • Відображення у фінансовій звітності додаткового капіталу.
  • Відображення у фінансовій звітності прибутку підприємства.
  • Практика.
 • Розділ 8. Визначення, класифікація, оцінка та відображення у фінансової звітності зобов’язань та доходів майбутніх періодів.
  • Визначення, класифікація, оцінка зобов’язань.
  • Відображення у фінансовій звітності довгострокових зобов’язань.
  • Відображення у фінансовій звітності короткострокових зобов’язань.
  • Відображення у фінансовій звітності поточної заборгованості та довгострокових зобов’язань.
  • Практика.
 • Розділ 9. Визначення, класифікація, оцінка та відображення у фінансової звітності доходів і витрат.
  • Перевірки декларацій з податку на прибуток та ПДВ, зокрема, і за допомогою фінансової звітності.
  • Митні декларації, фінансовий облік та оподаткування.
  • Особливості списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості.
  • Практика.
 • Розділ 10. Аналіз показників платоспроможності підприємства за даними фінансової звітності.
  • Практика.

✦✦✦✦

Викладачi курсу


Світлана Вікторівна має глибокі теоретичні знання, підкріплені багаторічним досвідом роботи в банківській системі України з 1986 року.

Освіта: вища, спеціальність фінанси і кредит.
Постійно підвищує свій професійний рівень, відвідуючи систематично тренінги та семінари, в т.ч. і за міжнародними програмами: економіка і фінанси; командоутворення, підбір і навчання персоналу.

Успішно закінчила навчання в Українській фінансово-банківській школі, м.Київ за програмою "Управління фінансовими ризиками", також має диплом Міжнародної Фінансової Корпорації.

Професійна діяльність:

 • Ведення численних кредитних і інвестиційних проектів, заснованих на детальному вивченні менеджменту і фінансовому аналізі великих підприємств, підприємств малого та середнього бізнесу, приватного підприємництва;
 • Комплексне обслуговування підприємств: розрахунково-касове обслуговування, кредитування, зовнішньо-економічна діяльність, бюджетування;
 • Керівництво кредитним відділом;
 • Керівництво відділенням банку;
 • Запуск структурних підрозділів з нуля;
 • Підбір персоналу, що включає наступні етапи: співбесіда, тестування, рольові ігри, робота в команді;
 • Підбір фахівців для структурного підрозділу по лінії Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;
 • Навички продажів, практичний досвід підготовки і проведення презентацій;
 • Організація та контроль ефективного документообігу;
 • Постійне проведення семінарів і тренінгів для працівників своїх підрозділів.
   

З 2004 року - "граючий тренер", поєднує роботу в банку з викладацького діяльністю, а саме:

- Лекції та семінари з економіки, фінансів, банківської справи, в т.ч. ,, Управління фінансовими і банківськими ризиками "," Фінансовий аналіз і менеджмент "," Бюджетування на підприємстві ";
- Менеджмент продажів;
- Діловодство;
- Кадровий менеджмент;
- Офіс-менеджмент.

Заняття максимально ефективні і цікаві. Світлана Вікторівна вміє в доступній формі піднести слухачам найскладнішу інформацію. Під її керівництвом практично кожен зможе легко вивчити нову для себе професію і стати справжнім фахівцем своєї справи!

Подробнее ↑

✦✦✦✦

Стара версія відгуків представлена нижче...
Нові відгуки для кожного викладача свої. Щоб прочитати їх - оберіть потрібного вам викладача
Всі останні відгуки зібрані на сторінці Відгуки

Слухач | 08.10.12

Я дуже рада тим, що нам дали іншого викладача - Яну Валеріївну. Це неймовірно чудова людина, дівчина. Дуже розумна, професійна, знає собі ціну та має цілі в житті. За невеликий проміжок часу вона змогла нам відповісти на безліч запитань та дати нову тему. Хочу зазначити ще й те, не зважаючи що я жінка, Яна дуже красива. Я знаю про що говорю. В мене дуже великий досвід, бо працюю в модельному агентстві. Яна дає лекції дуже насичені, чудові, практичних завдань дуже багато та вони всі різні. Мені дуже подобається стиль викладача. Яна – СУПЕР люди?!
Та, дуже енергійна. Вона лекції дає на одному диханні, пролітають неймовірно швидко та цікаво. Не хочеться йти додому, а залишитись ще й ще.
Центру хочу побажати – УСПІХІВ. Дуже Вам дякую за такого викладача – Яну Валеріївну. Наш адміністратор – Алена – тактична людина та може відповісти все по суті.

РЦЗ | 09.09.12

ХОТИМ ПОБЛАГОДАРИТЬ ЯНУ ЗА ЕЕ ИНТЕЛЕКТ, ГРАМОТНОСТЬ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ МЫ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ ВСТРЕЧАЛИ В ЖИЗНИ, МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ, ЧТО НАМ ПОСОВЕТОВАЛИ ЯНУ, БОЛЬШОЕ ЕЙ СПАСИБО, МЫ В БОЛЬШОМ ВОСТОРГЕ ОТ УВИДЕННОГО И ПОЛУЧЕННОГО.ЗНАНИЯ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕНЬ ЦЕННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМ НА ПРАКТИКЕ, ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВАЯ ДЕВУШКА И К ТОМУ ЖЕ КАК МЫ УЗНАЛИ ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ЖИВОТНЫХ, И МАСТЕР СПОРТА ПО ТАНЦАМ, ЯНОЧКА - НАШ ИДЕАЛ ПОЖЕЛАНИЕ КУРСУ - БЕРЕГИТЕ ТАКИХ ЛЮДЕЙ. СПАСИБО ЦЕНТРУ ЗА ТАЛАНТЛИВЫХ ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ. МЫ ЕЩЕ ПРИЙДЕМ. СПАСИБО

Все отзывы учебного центра »

Порядок запису для навчання в групi

 1. Попередній запис на курси в навчальному центрі відбувається за допомогою онлайн режиму Подання заявки
 2. Ми рекомендуємо не відкладати запис на курси «на потім». Групи комплектуються постійно, і ви можете просто не встигнути у зручну для Вас за датою та графіку групу – вона буде укомплектована. Також, ціна за курс закріплюється лише при оформленні.
 3. Початок занять у групах проходить за графіком або в міру формування групи.
 4. На першому занятті Ви визначаєтеся: чи підходять Вам наші курси та якість викладання.
 5. Після першого заняття Вам необхідно внести передоплату у розмірі 50% (тобто половину суми за курс навчання).
 6. Другу частину оплати навчання необхідно внести, пройшовши половину курсу.
 7. Оплата за курси вартістю до/або 3000 грн вноситься повністю (розділу оплати на 2 частини немає).

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований термін.

Порядок запису та оплати

Iншi курси по темi

Фінансовий аналіз та менеджмент
4500грн
Фінансовий директор
4500грн

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Порядок запису та оплати