Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Курсы Помічник юриста

курсы юриста
Рейтинг курса: 4.9/5 (51)

Посада помічник юриста – важливий крок у кар'єрі юриста-початківця. Отримавши юридичну освіту важко одразу претендувати на місце адвоката, юриста, нотаріуса. До того ж робота на посаді помічника юриста допомагає здобути важливі практичні навички поводження з юридичною документацією, розібратися в тонкощах юридичної справи. Адже не секрет, що в університеті студенти отримують переважно теоретичні знання. Втім, для того щоб працювати помічником юриста не обов'язково мати вищу юридичну освіту, хоча найчастіше на цю дпосаду претендують саме випускники або студенти старших курсів юридичного факультета. В принципі щоб працювати помічником юриста потрібно щонайменше отримати повну середню освіту і успішно закінчити курси за цією професією. Оскільки курси дають саме ті практичні знання, які знадобляться в процесі роботи, вони будуть корисні і для випускників вузів і навіть для тих, хто вже працює помічником юриста. Законодавство і норми складання юридичної документації часто змінюються, а курси дозволяють оновити знання і навички, які необхідні для роботи помічником юриста.

Помічник юриста по суті той самий секретар або асистент, але такий, що добре розуміється на юридичних термінах, вміє працювати з юридичною документацією. Цей співробітник повинен чудово знати принципи діловодства, обліку юридичної документації. В його задачі входить пошук необхідної юристу або нотаріусу інформації за допомогою різних правових баз даних, архівів, інших джерел. Окрім того, помічник юриста складає невеликі за обсягом і складністю юридичні документи (договори, позови, запити та ін.), з якими в подальшому працює юрист.

Помічник юриста повинен вести облік юридичної документації, відсилати і приймати кореспонденцію, працювати з документами суворої звітності. Щоб виконувати ці обов'язки помічнику юриста необхідно знати основи права, методичні і нормативні матеріали по правовій діяльності, стандарти діловодства. Він повинен уміти вести ділове листування і подавати офіційні запити в різноманітні державні установи, зокрема він може за дорученням юриста самостійно звертатися в державні і судові органи та ін.

В юридичній практиці робота з документацією здійснюється з використанням сучасних інформаційних технологій, тому помічник юриста зобов'язаний добре володіти текстовими редакторами і спеціальним юридичним програмним забезпеченням.

1 година - 60 хв. Тривалість курсу залежить від розкладу
Безкоштовне пробне заняття. Без передоплати
Приклад сертифіката розміщено на сайті зліва
5% - при повній оплаті за курс 10% - при записі вдвох
Вартість за безготівкою для всіх груп (+5%)

Груповое навчання (вiд 4 чол)

Пробне заняття
Наявне
Сертифiкат
Навчального центру
Знижка
10%
Цiна для юр. особ
5250 грн

Старт группи[1] Графік[2] Термін навчання[3]ФіліалВартістьЗапис
30вересня
наступне заняття
вечірння група
19:00-21:00
Пт, Сб
4 тиждня (1 мес.)
8 занять по 2 години (16г)
21 жовтня
5 000грн
3жовтня
або10 жовтня
вечірння група
19:00-21:00
Вт,Ср,Пт
3 тиждня (0.8 мес.)
8 занять по 2 години (16г)
26 жовтня
5 000грн

1 – Дату старту групи може бути перенесенно на іншу дату в залежностi вiд темпiв набору.
2 – Адмiнiстратор фiлiї може запропонувати інший графік для скорішого запуску групи.
3 – Без свят та переносів занять

Iндивідуальне навчання


Iндивідуальне навчання 1 слухач
На нашiй території (грн/год з чол): 400 грн
За весь курс (грн/чол): 4800 грн
Рекомендована кiлькiсть годин: 12
На території клієнта (грн/год з чол): 450 грн

Програма курса включає в собі необхідні знання для роботи в юридичних компаніях і на підприємствах в якості
помічника юриста, стажера. Курс дозволяє поліпшити знання в сфері права України.

 1. Цивільне право України.
 2. Господарське право України.
 3. Трудове право України.
 4. Державні та місцеві органи України.
 5. Судова система України.
 6. Цивільний процес.
 7. Господарський процес.
 8. Адміністративний процес.
 9. Виконавче провадження.
 10. Основи податкового законодавства України.
 • Цивільне право України
  • Теорія
   1. Цивільне право як галузь права та система законодавства України (поняття, предмет та метод цивільно-правового регулювання, нормативно-правові акти).
   2. Суб’єкти (фізичні та юридичні особи) та об’єкти цивільного права України.
   3. Право власності (поняття, види, набуття, припинення та захист права власності) та інші речові права.
   4. Строки і терміни реалізації та захисту цивільних прав. Позовна давність.
   5. Представництво (поняття, підстави виникнення та види).
   6. Правочин (поняття, види, форми, недійсність).
   7. Зобов’язання (види, виникнення, зміна, припинення, виконання, забезпечення, відповідальність) та договори.
  • Практика (1 год)
   1. Підготовка Довіреності на представництво інтересів юридичної особи.
   2. Робота з договорами (купівля-продаж, оренда, перевезення, підряд, комісія).
  • Повторення вивченого матеріалу – «Запитання-Відповіді» (0,5 год)
 • Господарське право України
  • Теорія
   1. Господарське право як галузь права та система законодавства України (поняття, предмет, метод та нормативно-правові акти).
   2. Суб’єкти господарювання (мікро-, мале та велике підприємництво).
   3. Утворення суб’єкта господарювання (установчі документи, державна реєстрація, припинення діяльності).
   4. Підприємство (види, організаційні форми, управління, облік та звітність, об’єднання підприємств).
   5. Майно суб’єктів господарювання (право власності, право господарського відання, право оперативного управління, джерела формування, прибуток).
   6. Господарські зобов’язання, господарські договори.
   7. Відповідальність (види, межі, досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності).
  • Практика (1 год)
   1. Підготовка пакету документів для реєстрації ТОВ.
   2. Робота з договорами (поставка, агентський договір).
  • Повторення вивченого матеріалу – «Запитання-Відповіді» (0,5 год).
 • Трудове право України
  • Теорія
   1. Трудове право як галузь права та система законодавства України (поняття, предмет, метод та нормативно-правові акти).
   2. Колективний договір.
   3. Трудовий договір (види, контракт, порядок укладення).
   4. Випробувальний термін.
   5. Порядок ведення трудових книжок.
   6. Робочий час та час відпочинку.
   7. Відпустка, компенсація за невикористану відпустку.
   8. Охорона праці. Матеріальна відповідальність працівника. Трудова дисципліна.
   9. Оплата праці. Строк виплати заробітної плати. Розрахунок при звільненні.
   10. Припинення трудового договору ( з ініціативи працівника, з ініціативи власника, при скороченні чисельності чи штату працівників).
   11. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю. Індивідуальні трудові спори.
  • Практика (1 год)
   1. Підготовка документів необхідних для оформлення працівника на підприємство (заява, трудовий договір, трудова книжка, наказ, розписка про ознайомлення з умовами праці, особова картка форма П-2, розписка про проходження інструктажу з техбезпеки, санітарії та гігієни праці, протипожежної охорони, розписка про ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку).
  • Повторення вивченого матеріалу – «Запитання-Відповіді» (0,5 год)
 • Державні та місцеві органи України.
  • Теорія
   1. Нормативно-правові акти
   2. Органи державної влади України
   3. Державний нагляд у сфері господарської діяльності
   4. МВС України (міліція)
   5. Міністерство доходів і зборів України
   6. Державна служба з надзвичайних ситуацій України
   7. Державна санітарно-епідеміологічна служба України
   8. Органи місцевого самоврядування України.
   9. Місцеві державні адміністрації
  • Повторення вивченого матеріалу – «Запитання-Відповіді» (0,5 год)
 • Судова система України
  • Теорія
   1. Нормативно-правові акти
   2. Система судів
   3. Місцеві суди
   4. Апеляційний суд
   5. Касаційний суд
   6. Верховний суд України
   7. Конституційний суд України
  • Повторення вивченого матеріалу – «Запитання-Відповіді» (0,5 год)
  • Тести по темі вивченого матеріалу (0,5 год)
 • Цивільний процес
  • Теорія
   1. Загальні положення.
   2. Наказне провадження.
   3. Позовне провадження.
   4. Окреме провадження.
   5. Апеляційне провадження.
   6. Касаційне провадження.
   7. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.
   8. Провадження у зв’язку з ново виявленими обставинами.
   9. Виконання судових рішень та судовий контроль за виконанням судових рішень.
   10. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу листів на примусове виконання рішень третейських судів.
  • Практика (1 год)
   • Повторення вивченого матеріалу – «Запитання-Відповіді» (0,5 год)
 • Господарський процес
  • Теорія
   1. Досудове врегулювання господарського спору;
   2. Підвідомчість та підсудність;
   3. Учасники судового процесу, докази, запобіжні заходи, судові витрати, процесуальні строки;
   4. Забезпечення позову;
   5. Вирішення спору у першій інстанції;
   6. Перегляд судових рішень в Апеляційному провадженні;
   7. Перегляд судових рішень в Касаційному провадженні;
   8. Перегляд судових рішень ВСУ;
   9. Перегляд рішень, ухвал, постанов за ново виявленими обставинами.
  • Практика (1 год)
   • Повторення вивченого матеріалу – «Запитання-Відповіді» (0,5 год)
 • Адміністративне судочинство
  • Теорія
   1. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ;
   2. Учасники адміністративного процесу;
   3. Склад суду, судові виклики і повідомлення, докази, судові витрати;
   4. Провадження в суді першої інстанції;
   5. Апеляційне провадження;
   6. Касаційне провадження;
   7. Перегляд судових рішень ВСУ;
   8. Провадження за ново виявленими обставинами;
   9. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах.
  • Практика (1 год)
   • Повторення вивченого матеріалу – «Запитання-Відповіді» (0,5 год)
 • Виконавче провадження
  • Теорія
   1. Учасники виконавчого провадження їх права та обов’язки;
   2. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню ДВС;
   3. Підстави для відкриття виконавчого провадження;
   4. Місце виконання рішення;
   5. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання, переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання;
   6. Прийняття виконавчого документа до виконання;
   7. Виконавчий збір;
   8. Строк здійснення виконавчого провадження;
   9. Заходи примусового виконання рішень;
   10. Зупинення виконавчого провадження;
   11. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум та черговість задоволення вимог стягувачів;
   12. Повернення виконавчого документа;
   13. Закінчення виконавчого провадження.
  • Повторення вивченого матеріалу – «Запитання-Відповіді» (0,5 год)
 • Основи податкового законодавства України
  • Теорія
   1. Податкова звітність та консультації
   2. Визначення суми податкових зобов’язань, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів
   3. Податковий контроль
   4. Перевірки
   5. Погашення податкового боргу платників податків
   6. Відповідальність
   7. Пеня
  • Повторення вивченого матеріалу – «Запитання-Відповіді» (0,5 год)
  • Тести по темі вивченого матеріалу (0,5 год)

✦✦✦✦

Викладачi курсу


✦✦✦✦

Порядок запису для навчання в групi

 1. Попередній запис на курси в навчальному центрі відбувається за допомогою онлайн режиму Подання заявки
 2. Ми рекомендуємо не відкладати запис на курси «на потім». Групи комплектуються постійно, і ви можете просто не встигнути у зручну для Вас за датою та графіку групу – вона буде укомплектована. Також, ціна за курс закріплюється лише при оформленні.
 3. Початок занять у групах проходить за графіком або в міру формування групи.
 4. На першому занятті Ви визначаєтеся: чи підходять Вам наші курси та якість викладання.
 5. Після першого заняття Вам необхідно внести передоплату у розмірі 50% (тобто половину суми за курс навчання).
 6. Другу частину оплати навчання необхідно внести, пройшовши половину курсу.
 7. Оплата за курси вартістю до/або 3000 грн вноситься повністю (розділу оплати на 2 частини немає).

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований термін.

Порядок запису та оплати

Iншi курси по темi

Офіс-менеджер
3000грн

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Порядок запису та оплати