Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Курсы Програмування на С++ Професійний

курсы c++
Рейтинг курса: 4.6/5 (18)

Мова С++ являє собою об'єктно-орієнтовану мову програмування загального призначення. Поряд з об'єктно-орієнтованою парадигмою вона підтримує процедурне і узагальнююче програмування. Відповідає стандартам Американського національного інституту стандартів ANSI і Міжнародної організації зі стандартизації ISO. Сертификація ANSI і ISO гарантують кросплатформену переносимість і сумісність мови С++ з більшістю сучасних середовищ програмування.

В наш час С++ є однією з найбільш популярних мов програмування. В Україні і за кордоном широко застосовується для розробки програмного забезпечення різноманітного призначення. До сфери її використання належить створення операційних систем, написання драйверів пристроїв, додатків для вбудовуваних систем, високопродуктивних серверів. Більшість сучасних додатків, які використовують тривимірну графіку (комп'ютерні ігри, архітектурне моделювання та ін.), створюється на Visual С++ з використанням DirectX або OpenGL. Знання мови С++ відкриває великі можливості для роботи в IT-індустрії.

Курс розрахований на слухачів, які пройшли навчання на основному курсі програмування на С++. Необхідні знання і навички: ООП, класи і об'єкти, інкапсуляція даних, спадкування, статичний і динамічний поліморфізм, шаблони, обробка виключних ситуацій, STL. Метою курсу є ознайомлення слухачів з сучасними технологіями проектування і програмування на Visual C++, які застосовуються в софтверних компаніях.

Слухачі курсу отримають знання, необхідні для старту кар'єри програміста С++: основами MFC, boost, UML. Навчаться застосовувати для дизайна архітектури додатків патерни проектування. Познайомляться з поняттям і застосуванням юніт тестування. Дізнаються про правила програмування на С++, яких потрібно дотримуватися в роботі над великими проектами. Навчаться працювати зі статичними і динамічними бібліотеками, збирати програму з кількох бібліотек. Попрактикуються працювати в команді над спільним проектом.

На курсах С++, окрім теоретичного матеріалу, будуть розглянуті докладні приклади рішення практичних задач. Кожному слухачу надається конспект занять для полегшення сприйняття інформації і позбавлення від необхідності записувати. В кінці кожного заняття слухачі отримують індивідуальні практичні завдання, а на початку наступного відбувається розбір питань, які виникли у слухачів, і невелике опитування для закріплення пройденого матеріалу.

Після закінчення навчання на курсі слухачі будуть мати достатню базу знань і практичних навичок для проходження співбесід в IT-компаніях на позицію Junior C++ developer .

Викладач курсу: Миколайчук Ігор
Ігор Васильович має величезний досвід розробки програмного забезпечення. Учасник наукових проектів на посаді молодшого наукового співробітника, провідний інженер-програміст в інституті кібернетики АН України; автор 30-и наукових публікацій із питань розробки програмного забезпечення. Брав участь в розробці продукту для комерційних проектів на посаді .Net розробника в продуктових фірмах SDL Tridion, ТОВ "Negeso" і фріланс-проектах. Детальніше →
1 година - 60 хв. Тривалість курсу залежить від розкладу
Безкоштовне пробне заняття. Без передоплати
Приклад сертифіката розміщено на сайті зліва
5% - при повній оплаті за курс 10% - при записі вдвох
Вартість за безготівкою для всіх груп (+5%)

Груповое навчання (вiд 4 чол)

Пробне заняття
Наявне
Сертифiкат
Навчального центру
Знижка
10%
Цiна для юр. особ
9240 грн

Старт группи[1] Графік[2] Термін навчання[3]ФіліалВартістьЗапис
24червня
через 8 днів
вечірння група
19:00-21:00
Пн, Ср, Пт
5 тижднів (1.3 мес.)
15 занять по 2 години (30г)
26 липня
8 850грн

1 – Дату старту групи може бути перенесенно на іншу дату в залежностi вiд темпiв набору.
2 – Адмiнiстратор фiлiї може запропонувати інший графік для скорішого запуску групи.
3 – Без свят та переносів занять

Iндивідуальне навчання


Iндивідуальне навчання 1 слухач
На нашiй території (грн/год з чол): 500 грн
За весь курс (грн/чол): 9000 грн
Рекомендована кiлькiсть годин: 18
На території клієнта (грн/год з чол): 550 грн
 • Заняття 1.
  • Знайомство з MFC. Архітектура документ-вид.
  • SDI, MDI. Використання MFC Application Wizard для створення MFC-додатку.
  • Каркас додатків. Вбудовані і користувацькі класи MFC, відносини між ними.
  • Вид. Контекст пристрою. Малювання у вікні представлення. Перша програма.
 • Заняття 2.
  • Конфігурації Debug і Release. Налагодження коду. Breakpoints. Call stack. ASSERT.
  • Обробка подій. Таблиця повідомлень.
  • Клієнтська область вікна. Недійсна область.
  • Класи CRect, CPoint, CSize. Точка всередині прямокутника, еліпса.
  • Перетворення координат. Вікно з прокруткою.
 • Заняття 3.
  • Інтерфейс графічного пристрою. Робота з CDC-об'єктами.
  • Робота з GDI-об'єктами.
  • Колір. Шрифт.
  • Знайомство з ресурсами. Етапи зборки MFC-додатку. Компілятор С++, компілятор ресурсів, компоновщик. Файли, що генеруються збірці.
 • Заняття 4.
  • Створення діалогового вікна в редакторі ресурсів. Стандартні елементи управління.
  • Клас діалогового вікна. Стандартні функції. Обробка повідомлень елементів управління. Доступ до елементів управління.
  • Фон діалогу і колір елементів управління.
  • Модальні и немодальні діалоги.
 • Заняття 5.
  • SDI. Вікно-рамка додатку. Меню, швидкі клавіші, панелі інструментів. Створення в редактурі ресурсів.
  • Обробка команд. Оновлення командного користувацького інтерфейса. Рядок стану.
  • Створення контекстного меню.
  • MDI. Основне і дочірнє вікна-рамки.
 • Заняття 6.
  • Взаємодія між документом і видом.
  • Створення, відкриття, збереженя документа.
  • Клас СFileDialog.
  • Зберігання даних в файлі. Читання і запис.
 • Заняття 7.
  • Робота з реєстром.
  • Відкриття файла додатку з провідника.
  • Відкриття файла перетягуванням в додаток.
  • Шаблони СEditView і CFormView.
 • Заняття 8.
  • Знайомство з бібліотекою boost.
  • Розумні покажчики: scoped_ptr, shared_ptr, weak_ptr.
  • Binders, signals.
  • Tribool.
 • Заняття 9.
  • UML. Enterprise architect.
  • Діаграма класів. Сутності і зв'язки.
  • Діаграма діяльності.
  • Діаграма варіантів використання.
  • Діаграма послідовності.
 • Заняття 10.
  • Шаблони проектування. Породжуючі шаблони.
  • Singleton.
  • Prototype.
  • Abstract factory.
  • Builder.
  • Factory method.
 • Заняття 11.
  • Структурні шаблони.
  • Adapter.
  • Bridge.
  • Decorator.
  • Façade.
 • Заняття 12.
  • Структурні шаблони.
  • Proxy.
  • Flyweight
  • Composite
  • Поведінкові шаблони.
  • Chain of responsibility.
  • Interpreter.
 • Заняття 13.
  • Поведінкові шаблони.
  • Command
  • Mediator
  • Memento
  • Observer
  • Template method.
 • Заняття 14.
  • Поведінкові шаблони.
  • Iterator
  • State
  • Strategy
  • Visitor
 • Заняття 15.
  • Статичні і динамічні бібліотеки. DLL експорт і імпорт.
  • Залежності між проектами. Порядок зборки проектів. Проект запуску.
  • Властивості проекта. Використання попередньо скомпільованих заголовних файлів.
  • MS Build. Build events.
 • Заняття 16.
  • Життєвий цикл програмного забезпечення.
  • Моделі життєвого циклу ПЗ.
  • Методології розробки ПЗ.
  • Практика спільної роботи над проектом. Отримання технічного завдання. Проектування архітектури.
 • Заняття 17.
  • Unit tests. Поняття, область застосування, написання.
  • Система управління версіями. Робота з TortoiseSVN.
  • Практика спільної роботи над проектом. Імплементація.
  • Поняття рефакторинга.
 • Заняття 18.
  • Правила ефективного використання С++.
  • Правила написання конструкторів, деструкторів, операторів присвоювання.
  • Правила написання функцій і класів.
  • Правила спадкування.
  • Практика спільної роботи над проектом. Тестування, фікс багів.

  ✦✦✦✦

  Викладачi курсу


  Жовтяк Ігор закінчив Вінницький державний педагогічний університет, аспірантуру Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН УРСР. Має величезний досвід розробки програмного забезпечення.

  Ігор Васильович - учасник наукових проектів на посаді молодшого наукового співробітника, провідний інженер-програміст в інституті кібернетики АН України; автор  30-и  наукових публікацій із питань розробки програмного забезпечення. Брав участь в розробці продукту для комерційних проектів на посаді .Net розробника в продуктових фірмах SDL Tridion, ТОВ "Negeso" і фріланс-проектах.

  На сьогодні є консультантом українського продуктової фірми по розробці програмного забезпечення.

  Має досвід викладання дисциплін ІТ і добре знає мови програмуванням С ++;С #.

  Ігор проводить заняття в дуже живій і енергійній манері, дає прості і наочні пояснення навіть складних тем. Професійні поради досвідченого викладача знадобляться Вам на повсякденній практиці та роботі.

   

  ✦✦✦✦

Порядок запису для навчання в групi

 1. Попередній запис на курси в навчальному центрі відбувається за допомогою онлайн режиму Подання заявки
 2. Ми рекомендуємо не відкладати запис на курси «на потім». Групи комплектуються постійно, і ви можете просто не встигнути у зручну для Вас за датою та графіку групу – вона буде укомплектована. Також, ціна за курс закріплюється лише при оформленні.
 3. Початок занять у групах проходить за графіком або в міру формування групи.
 4. На першому занятті Ви визначаєтеся: чи підходять Вам наші курси та якість викладання.
 5. Після першого заняття Вам необхідно внести передоплату у розмірі 50% (тобто половину суми за курс навчання).
 6. Другу частину оплати навчання необхідно внести, пройшовши половину курсу.
 7. Оплата за курси вартістю до/або 3000 грн вноситься повністю (розділу оплати на 2 частини немає).

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований термін.

Порядок запису та оплати

Iншi курси по темi

Програмування на С++
5900грн
Програмування на C#
5900грн

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Порядок запису та оплати