Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Курси фінансового облiку в Excel

финансовый анализ
Рейтинг курса: 4.9/5 (264)

В даний момент на ринку праці є затребуваною спеціальність «Аналітик» для різних галузей бізнесу. При пошуку таких фахівців у вимогах до вакансії часто вказують знання аналізу і програми Excel. Даний курс передбачає ознайомлення і застосування на практиці тих завдань, які зустрічаються в роботі фінансового аналітика на підприємстві.

Мета курсу - сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички щодо здійснення процедур і використання методів фінансового аналізу як інструменту прийняття управлінських рішень в ринковому середовищі.

Курс розрахований на слухачів, які мають профільну освіту: економіка, бухгалтерський облік, фінанси, як з досвідом так і без досвіду роботи, бажаючих придбати додаткові знання в галузі аналізу бухгалтерської та фінансової звітності, вивчення динаміки і структури фінансових результатів діяльності фірми, а також, формування грошових потоків на підприємстві.

АВК-5

Основними завданнями вивчення дисципліни є розкриття сутності та змісту фінансової звітності як основного джерела інформації фінансового аналізу; розкриття суті та змісту спеціальних методів і прийомів, використовуваних при аналізі системи показників фінансової звітності; забезпечення практичного освоєння студентами найважливіших аналітичних процедур, що використовуються при експрес-аналізі і комплексному аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства для обґрунтування оперативних і стратегічних управлінських рішень в галузі управління фінансами комерційних організацій; визначення методів проведення аналізу фінансових результатів і діагностики фінансового стану організації; вибір прийомів оцінки структури капіталу і активів господарюючого суб'єкта з метою управління ризиками.

Навчання фінансового обліку у нас в навчальному центрі містить освітню програму, яку можна розділити на кілька розділів. Такі як витрати компанії, аналітика продажів, собівартість продукції, послуг. Для всіх етапів застосовується Excel як найбільш потужний і зручний інструмент для швидкого складання звітів і роботи з великою кількістю числових даних.

На курсах фінансового обліку будуть розглянуті питання про види і етапи фінансового аналізу, основні форми, що входять до складу річного фінансового звіту, основні терміни і поняття, такі як бухгалтерська (фінансова) звітність організації, валюта балансу, облік, аналітична таблиця, бухгалтерський баланс, баланс - нетто, фінанси господарюючого об'єкта, фінансові методи, фінансові важелі, індекс, фінансові коефіцієнти, валовий і чистий прибуток, рентабельність продажів, рентабельність власного капіталу, рентабельність активів, ділова активність, оборотні активи, фондовіддача, фінансовий та операційний цикл, центри відповідальності, SWOT - аналіз, гудвіл.

Курси з фінансового обліку проходять під керівництвом досвідчених наставників, практикуючих фінансових менеджерів, які володіють значним практичним досвідом.

Після успішного вивчення курсу Фінансовий облік слухачі зможуть використовувати джерела аналітичної інформації, скласти аналітичні таблиці по окремих етапах аналізу, аналізувати фінансовий стан компанії, розраховувати грошові потоки прямим і непрямим методом, скласти прогноз руху грошових коштів, оцінити поточне фінансове становище підприємства, визначати ліквідність балансу, користуватися фінансовими коефіцієнтами для цілей аналізу, провести економічну інтерпретацію даних аналізу, використовувати різні методи читання фінансової звітності та знати їх переваги та недоліки. Також правильно робити висновки за результатами вирішення завдань, конкретних ситуацій і економічно грамотно викладати думки і відстоювати свої позиції, погляди на певні процеси і явища.

Викладач курсу: Салата Євгеній
Євген має дві вищі освіти, які він отримав в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» в 1996 році (факультет інформатики та обчислювальної техніки, за фахом: «Інтелектуальні інтегровані системи» (диплом з відзнакою) і факультет менеджменту і маркетингу, за фахом «Маркетинг в промисловій сфері» (диплом з відзнакою)). Детальніше →
1 час — 60 мин. Длительность курса зависит от расписания
Бесплатное пробное занятие. Без предоплаты
Пример сертификата размещен на сайте слева
5% - при полной оплате за курс 10% - при записи вдвоем
Стоимость по безналу для всех групп (+5%)

Груповое навчання (вiд 4 чол)

Пробне заняття
Наявне
Сертифiкат
Навчального центру
Знижка
10%
Цiна для юр. особ
3675 грн

Старт группи[1] Графік[2] Термін навчання[3]ФіліалЦінаЗапис
26жовтня
через 2 дня
вечірння група
19:30-21:30
Вт, Чт
6 тижднів (1.5 мес.)
12 занять по 2 години (24г)
14 грудня
3 500грн

1 – Дату старту групи може бути перенесенно на іншу дату в залежностi вiд темпiв набору.
2 – Адмiнiстратор фiлiї може запропонувати інший графік для скорішого запуску групи.
3 – Без свят та переносів занять

Iндивідуальне навчання


Iндивідуальне навчання 1 слухач
На нашiй території (грн/год з чол): 400 грн
За весь курс (грн/чол): 7200 грн
Рекомендована кiлькiсть годин: 18
На території клієнта (грн/год з чол): 450 грн
Індвідуальне навчання
На території навчального центру:
1 слухач: 400 грн/год з чол.
За весь курс (1 слух): 7200 грн/чол (18 год)
2 слухача: 320 грн/год з чол.
За весь курс (2 слух): 6720 грн/чол (21 год)
На території клієнта:
1 слухач: 450 грн/год з чол.
2 слухача: 370 грн/год з чол.
 • Введення у фінансовий облік
  • Основні принципи і завдання. Відмінність фінансового та бухгалтерського обліку
  • Об'єкти фінансового обліку
 • Основні функції Excel
  • Знайомство з функціями ЗМІЩ, ІНДЕКС, ВВР / ГПР і інше
  • Формула масиву
  • Принципи побудови таблиць в Excel. Довідники
 • Побудова фінансової моделі
  • Розрахунок собівартості продукції
  • План продажів
  • План виробництва
  • Штатний розклад. Розрахунок зарплат
  • Постійні витрати
  • Облік закупівель сировини і матеріалів
  • Розрахунок точки беззбитковості
  • Звіт про прибутки і збитки
  • Звіт потік грошових коштів (ПДС)
  • Баланс
 • Фінансовий аналіз
  • Основні методи фінансового аналізу
  • Фінансові показники
  • Інвестиційні показники
 • Бюджетування
  • Побудова бюджетів підрозділів

✦✦✦✦

Викладачi курсу


Євгеній Анатолійович має дві вищі освіти, які він отримав в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» в 1996 році (факультет інформатики та обчислювальної техніки, за фахом: «Інтелектуальні інтегровані системи» (диплом з відзнакою) і факультет менеджменту і маркетингу, за фахом «Маркетинг в промисловій сфері» (диплом з відзнакою)).
Протягом більш ніж 18-ти років своєї роботи постійно використовує знання, отримані за цими двома напрямками, для успішного вирішення різних завдань.
У різний час керував підрозділами по розробці програмного забезпечення, технічної підтримки комп'ютерної техніки і підтримці бази даних, а також відділів маркетингу.
Проводячи аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, займався проектуванням, розробкою та впровадженням систем обліку фінансових операцій підприємства.

Розробляв власне програмне забезпечення для обліку фінансової діяльності підприємств, таких як програмний комплекс «Облік рахунків і замовлень» для промислового підприємства. (Розробка на .NET, Web-application, C #, база даних MySQL).
Професійно володіє MS Excel. Займаючись розробкою фінансових планів і бізнес-планів, створив в Excel власну структуру таблиць, які є повним фінансовим планом підприємства. Маючи великий практичний досвід фінансового аналізу і програмування, дає можливість навчитися слухачам практичного застосування Excel для вирішення завдань фінансового аналізу.

Подробнее ↑

✦✦✦✦

Порядок записи и оплаты для обучения в группе

 1. Предварительная запись на курсы в учебном центре проходит с помощью онлайн режима Подача заявки
 2. Мы рекомендуем Вам не откладывать запись на курсы «на потом». Группы комплектуются постоянно, и Вы можете просто не успеть в удобную для Вас по дате и графику группу – она будет укомплектована. Также, цена за курс закрепляется только при оформлении .
 3. Начало занятий в группах проходит по графику или же по мере формирования группы.
 4. На первом занятии Вы определяетесь: подходят ли Вам наши курсы и качество преподавания .
 5. После первого занятия Вам необходимо внести предоплату в размере 50% (то есть половину суммы за курс обучения).
 6. Вторую часть оплаты за обучение необходимо внести, пройдя половину курса.
 7. Оплата за курсы стоимостью до/или 2500 грн вносится полностью (раздела оплаты на 2 части нет).

Формы оплаты

 • Наличный расчёт в учебном центре
  • Полностью за курс (при этом вы получаете скидку на 10% - оплата на первом занятии или 5% - оплата на втором занятии) или в два этапа (только для курсов стоимостью больше 2500 грн).
 • Безналичный расчёт
  • На банковский счёт нашей организации. Вам необходимо оформить заявку и указать в поле Вопросы, комментарий название органиции (юр. лица), на которую выписать счет-фактуру.
 • Оплата карточкой
  • При оформлении заявки, укажите в поле Вопросы, комментарий, что желаете оплатить платежной картой и оплатить через Liqpay

Онлайн заявка позволяет предварительно забронировать место в группе. Если Вас заинтересовал этот курс и группа, пожалуйста, оставьте заявку. Чем более точной информацией о количестве желающих посещать курс мы располагаем, тем больше вероятность, что группа будет запущена в срок.

Порядок запису та оплати

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Порядок запису та оплати