Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Курси фінансового облiку в Excel

финансовый анализ
Рейтинг курса: 4.9/5 (264)

В даний момент на ринку праці є затребуваною спеціальність «Аналітик» для різних галузей бізнесу. При пошуку таких фахівців у вимогах до вакансії часто вказують знання аналізу і програми Excel. Даний курс передбачає ознайомлення і застосування на практиці тих завдань, які зустрічаються в роботі фінансового аналітика на підприємстві.

Мета курсу - сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички щодо здійснення процедур і використання методів фінансового аналізу як інструменту прийняття управлінських рішень в ринковому середовищі.

Курс розрахований на слухачів, які мають профільну освіту: економіка, бухгалтерський облік, фінанси, як з досвідом так і без досвіду роботи, бажаючих придбати додаткові знання в галузі аналізу бухгалтерської та фінансової звітності, вивчення динаміки і структури фінансових результатів діяльності фірми, а також, формування грошових потоків на підприємстві.

АВК-5

Основними завданнями вивчення дисципліни є розкриття сутності та змісту фінансової звітності як основного джерела інформації фінансового аналізу; розкриття суті та змісту спеціальних методів і прийомів, використовуваних при аналізі системи показників фінансової звітності; забезпечення практичного освоєння студентами найважливіших аналітичних процедур, що використовуються при експрес-аналізі і комплексному аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства для обґрунтування оперативних і стратегічних управлінських рішень в галузі управління фінансами комерційних організацій; визначення методів проведення аналізу фінансових результатів і діагностики фінансового стану організації; вибір прийомів оцінки структури капіталу і активів господарюючого суб'єкта з метою управління ризиками.

Навчання фінансового обліку у нас в навчальному центрі містить освітню програму, яку можна розділити на кілька розділів. Такі як витрати компанії, аналітика продажів, собівартість продукції, послуг. Для всіх етапів застосовується Excel як найбільш потужний і зручний інструмент для швидкого складання звітів і роботи з великою кількістю числових даних.

На курсах фінансового обліку будуть розглянуті питання про види і етапи фінансового аналізу, основні форми, що входять до складу річного фінансового звіту, основні терміни і поняття, такі як бухгалтерська (фінансова) звітність організації, валюта балансу, облік, аналітична таблиця, бухгалтерський баланс, баланс - нетто, фінанси господарюючого об'єкта, фінансові методи, фінансові важелі, індекс, фінансові коефіцієнти, валовий і чистий прибуток, рентабельність продажів, рентабельність власного капіталу, рентабельність активів, ділова активність, оборотні активи, фондовіддача, фінансовий та операційний цикл, центри відповідальності, SWOT - аналіз, гудвіл.

Курси з фінансового обліку проходять під керівництвом досвідчених наставників, практикуючих фінансових менеджерів, які володіють значним практичним досвідом.

Після успішного вивчення курсу Фінансовий облік слухачі зможуть використовувати джерела аналітичної інформації, скласти аналітичні таблиці по окремих етапах аналізу, аналізувати фінансовий стан компанії, розраховувати грошові потоки прямим і непрямим методом, скласти прогноз руху грошових коштів, оцінити поточне фінансове становище підприємства, визначати ліквідність балансу, користуватися фінансовими коефіцієнтами для цілей аналізу, провести економічну інтерпретацію даних аналізу, використовувати різні методи читання фінансової звітності та знати їх переваги та недоліки. Також правильно робити висновки за результатами вирішення завдань, конкретних ситуацій і економічно грамотно викладати думки і відстоювати свої позиції, погляди на певні процеси і явища.

Викладач курсу: Кузнєцов Василь
Має досвід практичного використання MS Excel в офісній роботі,торгівлі, виробництві, закупівельній та складській діяльності. Детальніше →
1 година - 60 хв. Тривалість курсу залежить від розкладу
Безкоштовне пробне заняття. Без передоплати
Приклад сертифіката розміщено на сайті зліва
5% - при повній оплаті за курс 10% - при записі вдвох
Вартість за безготівкою для всіх груп (+5%)

Груповое навчання (вiд 4 чол)

Пробне заняття
Наявне
Сертифiкат
Навчального центру
Знижка
10%
Цiна для юр. особ
5775 грн

Старт группи[1] Графік[2] Термін навчання[3]ФіліалВартістьЗапис
18червня
або25 червня
вечірння група
18:00-21:00
Вт, Чт
5 тижднів (1.3 мес.)
10 занять по 3 години (30г)
18 липня
5 500грн
18червня
або25 червня
вечірння група
19:00-21:00
Вт, Чт
8 тижднів (2 мес.)
15 занять по 2 години (30г)
6 серпня
5 500грн

1 – Дату старту групи може бути перенесенно на іншу дату в залежностi вiд темпiв набору.
2 – Адмiнiстратор фiлiї може запропонувати інший графік для скорішого запуску групи.
3 – Без свят та переносів занять

Iндивідуальне навчання


Iндивідуальне навчання 1 слухач
На нашiй території (грн/год з чол): 400 грн
За весь курс (грн/чол): 7200 грн
Рекомендована кiлькiсть годин: 18
На території клієнта (грн/год з чол): 450 грн
 • Введення у фінансовий облік
  • Основні принципи і завдання. Відмінність фінансового та бухгалтерського обліку
  • Об'єкти фінансового обліку
 • Основні функції Excel
  • Знайомство з функціями ЗМІЩ, ІНДЕКС, ВВР / ГПР і інше
  • Формула масиву
  • Принципи побудови таблиць в Excel. Довідники
 • Побудова фінансової моделі
  • Розрахунок собівартості продукції
  • План продажів
  • План виробництва
  • Штатний розклад. Розрахунок зарплат
  • Постійні витрати
  • Облік закупівель сировини і матеріалів
  • Розрахунок точки беззбитковості
  • Звіт про прибутки і збитки
  • Звіт потік грошових коштів (ПДС)
  • Баланс
 • Фінансовий аналіз
  • Основні методи фінансового аналізу
  • Фінансові показники
  • Інвестиційні показники
 • Бюджетування
  • Побудова бюджетів підрозділів

✦✦✦✦

Викладачi курсу


Василь Васильович, кандидат технічних наук, професійно володіє MS Excel.

Протягом більш ніж 20 років використовує його в своїй повсякденній праці в напрямках:

- збір та обробка аналітичної інформації;

- створення та обробка баз даних;

- обробка та підготовка даних для виготовлення звітів та прийняття рішень.

Має досвід практичного використання MS Excel в офісній роботі,торгівлі, виробництві, закупівельній та складській діяльності.

✦✦✦✦

Порядок запису для навчання в групi

 1. Попередній запис на курси в навчальному центрі відбувається за допомогою онлайн режиму Подання заявки
 2. Ми рекомендуємо не відкладати запис на курси «на потім». Групи комплектуються постійно, і ви можете просто не встигнути у зручну для Вас за датою та графіку групу – вона буде укомплектована. Також, ціна за курс закріплюється лише при оформленні.
 3. Початок занять у групах проходить за графіком або в міру формування групи.
 4. На першому занятті Ви визначаєтеся: чи підходять Вам наші курси та якість викладання.
 5. Після першого заняття Вам необхідно внести передоплату у розмірі 50% (тобто половину суми за курс навчання).
 6. Другу частину оплати навчання необхідно внести, пройшовши половину курсу.
 7. Оплата за курси вартістю до/або 3000 грн вноситься повністю (розділу оплати на 2 частини немає).

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований термін.

Порядок запису та оплати

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Порядок запису та оплати