Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Курси Фінансовий директор

курсы финансового анализа, курсы менеджмента
Рейтинг курса: 4.9/5 (183)

Фінансовий директор — один из найвищих управлінців компанії, який відповідає за управління фінансовими потоками бізнесу, за фінансове планування і звітність, визначає фінансову політику фірми. Фінансовий директор – стратег, який керує роботою з управління фінансами, виходячи з перспектив розвитку організації.

На курсах навчання фінансових директорів Ви навчитесь самостійно створювати власні інвестиційні проекти, управляти фінансами, вивчите спеціальні теми фінансового менеджмента.

Головна мета фінансового менеджмента - максимізація вартості компанії. Від того, як фінансовий директор управляє фінансами, багато в чому залежить успішність всього бізнесу. Учбовий центр "КУРСОР" пропонує курс «Фінансовий директор», в якому вдало поєднується теорія з практичними прикладами.

Курс «Фінансовий директор» розкриває вплив фінансової стратегії на вартість бізнесу, систематизує принципи управління фінансами і пояснює, як підвищити капіталізацію компанії. Цей курс дає учасникам знання і комплекс практичних інструментів з питань:

Як управляти капіталом?
На що звертають увагу кредитори та інвестори?
Які фактори впливають на зростання вартості компанії?
Як на практиці здійснюється управління вартістю? І багато іншого...

Цільова аудиторія: Курс розроблений для керівників фінансового департамента.

Цілі курсу «Фінансовий директор»:

 • Дати практичні навички з раціонального управління капіталом;
 • Знайти оптимальний баланс між короткостроковими і довгостроковими цілями;
 • Дати алгоритми підвищення вартості бізнеса;
 • Вивчити досвід інших компаній

Закінчивши навчання на курсі, ви зможете претендувати на посаду "фінансовий директор" в компаніях різноманітного масштабу, застосовуючи навички і знання, отримані в ході навчання.

Викладач курсу: Худзінська Світлана
Світлана Вікторівна має глибокі теоретичні знання, підкріплені багаторічним досвідом роботи в банківській системі України з 1986 року. Освіта: вища, спеціальність фінанси і кредит. Детальніше →
В 2020г мы предлагаем нашим слушателям смешанный режим обучения (офлайн Киев/онлайн). Один день в неделю вы посещаете в офисе, один - обучаетесь дома.
1 час — 60 мин. Длительность курса зависит от расписания
Бесплатное пробное занятие. Без предоплаты
Пример сертификата размещен на сайте слева
5% - при полной оплате за курс 10% - при записи вдвоем
Стоимость по безналу для всех групп (+5%)

Груповое навчання (вiд 4 чол)

Пробне заняття
Наявне
Сертифiкат
Навчального центру
Знижка
10%
Цiна для юр. особ
4200 грн

Старт группи[1] Графік[2] Термін навчання[3]ФіліалЦінаЗапис
22жовтня
завтра
вечірння група
18:30-21:00
Вт, Чт
4 тиждня (1 мес.)
8 занять по 2.5 години (20г)
17 листопада
4 000грн

1 –
2 – Адмiнiстратор фiлiї може запропонувати інший графік для скорішого запуску групи.
3 – Без свят та переносів занять

Iндивідуальне навчання


Iндивідуальне навчання 1 слухач 2 слухача 3 слухача
На нашiй території (грн/год з чол): 300 грн 240 грн 125 грн
За весь курс (грн/чол): 7200 грн 6720 грн 4000 грн
Рекомендована кiлькiсть годин: 24 28 32
На території клієнта (грн/год з чол): 350 грн 290 грн 150 грн
Індвідуальне навчання
На території навчального центру:
1 слухач: 300 грн/год з чол.
За весь курс (1 слух): 7200 грн/чол (24 год)
2 слухача: 240 грн/год з чол.
За весь курс (2 слух): 6720 грн/чол (28 год)
На території клієнта:
1 слухач: 350 грн/год з чол.
2 слухача: 290 грн/год з чол.
Модуль 1 (10 годин)
 1. Визначення, класифікація та відображення у фінансової звітності оборотних активів
  • Відображення у фінансовій звітності запасів
  • Відображення у фінансовій звітності грошових коштів
  • Відображення у фінансовій звітності дебіторської заборгованості
  • Відображення у фінансовій звітності витрат майбутніх періодів
 2. Визначення, класифікація та відображення у фінансової звітності необоротних активів
  • Визначення і класифікація необоротних активів
  • Амортизація необоротних активів
  • Оцінка необоротних активів на дату балансу
  • Переоцінка необоротних активів
 3. Класифікація та відображення у фінансовій звітності власного капіталу
  • Визначення і структура власного капіталу
  • Відображення у фінансовій звітності статутного капіталу
  • Відображення у фінансовій звітності додаткового капіталу
  • Відображення у фінансовій звітності прибутку підприємства
 4. Визначення, класифікація, оцінка та відображення у фінансової звітності зобов’язань та доходів майбутніх періодів
  • Визначення, оцінка та класифікація зобов’язань
  • Відображення у фінансової звітності довгострокових зобов’язань
  • Відображення у фінансової звітності короткострокових зобов’язань
  • Відображення у фінансової звітності поточної заборгованості по довгострокових зобов’язаннях
  • Відображення у фінансової звітності доходів майбутніх періодів
 5. Визначення, класифікація, оцінка та відображення у фінансової звітності доходів і витрат
  • Класифікація та відображення у фінансової звітності доходів
  • Класифікація та відображення у фінансової звітності витрат
 6. Фінансова діагностика підприємства
  • Фін. аналіз як частина кредитного аналізу підприємства
  • Фінансова звітність - основне джерело інформації для фінансового аналізу:
   • Фінансовий облік і фінансова звітність очима аналітика
   • Відмінності і взаємозв'язок між Балансом, Звітом про Прибуток і Збитки, Звітом про Рух Грошових Коштів і Звітом про Зміни в Капіталі
  • Інструменти фінансового аналізу:
   • Горизонтальний, вертикальний
   • Оцінка структури активів і пасивів, галузеві особливості балансу
   • Склад і співвідношення доходів і витрат в залежності від специфіки діяльності компанії
   • Оцінка грошових надходжень і грошових потоків, прогноз грошових потоків
   • Аналіз кредитних ризиків
   • Аналіз ключових фінансових коефіцієнтів:
    • ліквідність (робочий капітал; ліквідність; оборотність; операційний і фінансовий цикли)
    • прибутковість і ефективність діяльності (прибуток, маржа прибутку; рентабельність продажів; ROA; ROE; оборотність; модель Дю Понт)
    • фінансова стійкість
    • коефіцієнти покриття
    • оцінка якості необоротних активів
   • Маржинальний аналіз і операційний важіль
  • Ключові фін. ризики або переваги підприємства, що діагностуються за допомогою фін. аналізу


Модуль 2 (30 годин)
 • Управління грошовими коштами підприємства і податкове планування
  1. Організація процесів управління ГК
   • Визначення грошових коштів (ГК)
   • Політика управління грошовими коштами як реалізація обраної стратегії управління капіталом і ліквідністю
   • Управління строками і умовами дебіторської і кредиторскої заборгованості
  2. Процедури контролю збереження і ефективності використання ГК
   • Об'єкти контролю – що ми збираємося контролювати
   • Задачі фінансової служби в сфері контролю ГК
   • Способи і процедури контролю ГК
  3. Прогнозування і планування руху ГК
   • Короткострокове і довгострокове прогнозування ГК – принципи і підходи
   • Зміст і якість інформації для планування ГК – яка потрібна інформація і які джерела її отримання
   • Платіжні календарі, захищені статті, ліміти, закриття касових розривів
   • a) Управління грошовими коштами в холдингу (групі компаній)
    • Специфіка управління ГК в групі компаній
    • Вертикаль управління ГК
    • Функції і задачі централізованого казначейства
   • b) Податкове планування в системі фінансового менеджменту
    • Цілі і стратегії податкового планування
    • Бюджетування податкових платежів, як метод прогнозування податкових навантажень підприємства
    • Оцінка ефективності прийнятої податкової політики - шляхи і методи і коригування
  4. Управління оборотним капіталом
   • Що мається на увазі під оборотним капіталом (склад, поняття, визначення)
   • Оптимальний рівень інвестицій в оборотний капітал
   • Вибір стратегії підтримки певного рівня оборотного капіталу
   • Політика фінансування робочого капіталу – вибір між ризиком і прибутковістю
   • Джерела короткострокового фінансування робочого капіталу (зобов'язання, політика по відношенню до кредиторів, знижки, комерційні позики, банківські кредити та ін.)
   • Шляхи скорочення фінансового циклу підприємства – заходи по боротьбі з безгрошів'ям
   • Розрахунок потреби в фінансуванні оборотного капіталу
   • Важіль робочого капіталу
   • Управління запасами:
    • Навіщо і коли підприємству необхідний запас ТМЗ
    • Ризики, пов'язані з надлишком або нестачею ТМЗ
    • Способи визначення потреби в запасах (оптимальний розмір замовлення, нормування запасів, Just-in-Time та ін.)
    • Взаємозв'язок собівартості проданих товарів і залишків ТМЗ для виробничих компаній, вплив на фінансовий прибуток і оподаткування
    • Облікові пастки – способи списання ТМЗ
   • Управління дебіторською заборгованістю:
    • Створення «Положення про управління дебіторською заборгованістю на підприємстві»
    • Елементи кредитної політики стосовно дебіторів компанії і їхній вплив на результати діяльності компанії
    • Моніторинг дебіторської заборгованості, оцінка безнадійних боргів, створення резервів
    • Інструменти попереднього аналізу платоспроможності клієнтів компанії, яким надається відстрочка платежів
    • Факторинг
  5. Управлінський облік: методи управління витратами, як основа для прийняття управлінських рішень
   • 1. Управлінський облік в системі управління компанією
    • Управлінський облік – поняття і призначення. Фінансовий і управлінський облік. Стратегія компанії і управлінський облік. Цілі підприємства і їх відображення в показниках діяльності
   • 2. Управління затратами
    • Класифікація затрат. Системи калькулювання собівартості - повних затрат (absorption costing) і змінних затрат (direct costing). Розподіл накладних витрат – методи, переваги і недоліки
   • 3. Облік і контроль за центрами відповідальності
    • Побудова фінансової структури. Виділення Центрів Фінансової Відповідальності і присвоєння їм відповідних видів. Облік і оцінка діяльності центрів відповідальності. Контрольовані показники ЦФО
   • 4. Використання даних управлінського обліку для прийняття управлінських рішень
    • Аналіз взаємозв'язку затрат, обсягу діяльності і прибутку (CVP- аналіз), маржинальний підхід, визначення точки беззбитковості, запасу міцності, операційного важеля
   • 5. Система управлінської звітності
   • 6. Організація управлінського обліку на підприємстві
  6. Бюджетне планування і контроль
   • Основні задачі і вимоги до системи бюджетування
   • Специфіка планування і бюджетування
   • Класифікація бюджетів
   • Основні етапи складання
   • Послідовність складання фінансового плану підприємства (стратегічного і оперативного:
    • план прибутків і збитків
    • план грошових надходжень і витрат
    • прогнозний управлінський баланс
   • Аналіз реалізації задач бюджету компанії за гнучкими бюджетами
  7. Факторний аналіз: оцінка ефективності сфер діяльності компанії
   • Відмінності між класичним (фінансовим) і системним (факторним) аналізами
   • Основні методичні прийоми факторного аналізу, практика застосування, переваги і недоліки
   • Аналіз виконання бюджетів
   • Факторний аналіз ефективності управління фінансовими ресурсами, основною, інвестиційною і фінансовою діяльністю компанії

✦✦✦✦

Преподаватели этого курса


Світлана Вікторівна має глибокі теоретичні знання, підкріплені багаторічним досвідом роботи в банківській системі України з 1986 року.

Освіта: вища, спеціальність фінанси і кредит.
Постійно підвищує свій професійний рівень, відвідуючи систематично тренінги та семінари, в т.ч. і за міжнародними програмами: економіка і фінанси; командоутворення, підбір і навчання персоналу.

Успішно закінчила навчання в Українській фінансово-банківській школі, м.Київ за програмою "Управління фінансовими ризиками", також має диплом Міжнародної Фінансової Корпорації.

Професійна діяльність:

 • Ведення численних кредитних і інвестиційних проектів, заснованих на детальному вивченні менеджменту і фінансовому аналізі великих підприємств, підприємств малого та середнього бізнесу, приватного підприємництва;
 • Комплексне обслуговування підприємств: розрахунково-касове обслуговування, кредитування, зовнішньо-економічна діяльність, бюджетування;
 • Керівництво кредитним відділом;
 • Керівництво відділенням банку;
 • Запуск структурних підрозділів з нуля;
 • Підбір персоналу, що включає наступні етапи: співбесіда, тестування, рольові ігри, робота в команді;
 • Підбір фахівців для структурного підрозділу по лінії Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;
 • Навички продажів, практичний досвід підготовки і проведення презентацій;
 • Організація та контроль ефективного документообігу;
 • Постійне проведення семінарів і тренінгів для працівників своїх підрозділів.
   

З 2004 року - "граючий тренер", поєднує роботу в банку з викладацького діяльністю, а саме:

- Лекції та семінари з економіки, фінансів, банківської справи, в т.ч. ,, Управління фінансовими і банківськими ризиками "," Фінансовий аналіз і менеджмент "," Бюджетування на підприємстві ";
- Менеджмент продажів;
- Діловодство;
- Кадровий менеджмент;
- Офіс-менеджмент.

Заняття максимально ефективні і цікаві. Світлана Вікторівна вміє в доступній формі піднести слухачам найскладнішу інформацію. Під її керівництвом практично кожен зможе легко вивчити нову для себе професію і стати справжнім фахівцем своєї справи!

Подробнее ↑

Порядок записи и оплаты для обучения в группе

 1. Предварительная запись на курсы в учебном центре проходит с помощью онлайн режима Подача заявки
 2. Мы рекомендуем Вам не откладывать запись на курсы «на потом». Группы комплектуются постоянно, и Вы можете просто не успеть в удобную для Вас по дате и графику группу – она будет укомплектована. Также, цена за курс закрепляется только при оформлении .
 3. Начало занятий в группах проходит по графику или же по мере формирования группы.
 4. На первом занятии Вы определяетесь: подходят ли Вам наши курсы и качество преподавания .
 5. После первого занятия Вам необходимо внести предоплату в размере 50% (то есть половину суммы за курс обучения).
 6. Вторую часть оплаты за обучение необходимо внести, пройдя половину курса.
 7. Оплата за курсы стоимостью до/или 2500 грн вносится полностью (раздела оплаты на 2 части нет).

Формы оплаты

 • Наличный расчёт в учебном центре
  • Полностью за курс (при этом вы получаете скидку на 10% - оплата на первом занятии или 5% - оплата на втором занятии) или в два этапа (только для курсов стоимостью больше 2500 грн).
 • Безналичный расчёт
  • На банковский счёт нашей организации. Вам необходимо оформить заявку и указать в поле Вопросы, комментарий название органиции (юр. лица), на которую выписать счет-фактуру.
 • Оплата карточкой
  • При оформлении заявки, укажите в поле Вопросы, комментарий, что желаете оплатить платежной картой и оплатить через Liqpay

Онлайн заявка позволяет предварительно забронировать место в группе. Если Вас заинтересовал этот курс и группа, пожалуйста, оставьте заявку. Чем более точной информацией о количестве желающих посещать курс мы располагаем, тем больше вероятность, что группа будет запущена в срок.

Порядок запису та оплати

Iншi курси по темi

Фінансовий аналіз та менеджмент
4500грн
Фінансовий аналіз та менеджмент Проф
2000грн
Бюджетування на підприємстві
3000грн
Фінансова звітність по МСФЗ
3000грн
Аудит
3000грн

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Порядок запису та оплати