Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Курси Фінансовий директор

курсы финансового анализа, курсы менеджмента
Рейтинг курса: 4.9/5 (183)

Фінансовий директор — один из найвищих управлінців компанії, який відповідає за управління фінансовими потоками бізнесу, за фінансове планування і звітність, визначає фінансову політику фірми. Фінансовий директор – стратег, який керує роботою з управління фінансами, виходячи з перспектив розвитку організації.

На курсах навчання фінансових директорів Ви навчитесь самостійно створювати власні інвестиційні проекти, управляти фінансами, вивчите спеціальні теми фінансового менеджмента.

Головна мета фінансового менеджмента - максимізація вартості компанії. Від того, як фінансовий директор управляє фінансами, багато в чому залежить успішність всього бізнесу. Учбовий центр "КУРСОР" пропонує курс «Фінансовий директор», в якому вдало поєднується теорія з практичними прикладами.

Курс «Фінансовий директор» розкриває вплив фінансової стратегії на вартість бізнесу, систематизує принципи управління фінансами і пояснює, як підвищити капіталізацію компанії. Цей курс дає учасникам знання і комплекс практичних інструментів з питань:

Як управляти капіталом?
На що звертають увагу кредитори та інвестори?
Які фактори впливають на зростання вартості компанії?
Як на практиці здійснюється управління вартістю? І багато іншого...

Цільова аудиторія: Курс розроблений для керівників фінансового департамента.

Цілі курсу «Фінансовий директор»:

 • Дати практичні навички з раціонального управління капіталом;
 • Знайти оптимальний баланс між короткостроковими і довгостроковими цілями;
 • Дати алгоритми підвищення вартості бізнеса;
 • Вивчити досвід інших компаній

Закінчивши навчання на курсі, ви зможете претендувати на посаду "фінансовий директор" в компаніях різноманітного масштабу, застосовуючи навички і знання, отримані в ході навчання.

Викладач курсу: Худзінська Світлана
Світлана Вікторівна має глибокі теоретичні знання, підкріплені багаторічним досвідом роботи в банківській системі України з 1986 року. Освіта: вища, спеціальність фінанси і кредит. Детальніше →
1 година - 60 хв. Тривалість курсу залежить від розкладу
Безкоштовне пробне заняття. Без передоплати
Приклад сертифіката розміщено на сайті зліва
5% - при повній оплаті за курс 10% - при записі вдвох
Вартість за безготівкою для всіх груп (+5%)

Груповое навчання (вiд 4 чол)

Пробне заняття
Наявне
Сертифiкат
Навчального центру
Знижка
10%
Цiна для юр. особ
4725 грн

Старт группи[1] Графік[2] Термін навчання[3]ФіліалВартістьЗапис
18червня
або25 червня
ранкова група
10:00-12:00
Вт, Чт
5 тижднів (1.3 мес.)
10 занять по 2 години (20г)
18 липня
4 500грн
18червня
або25 червня
ранкова група
11:00-15:00
Вт, Чт
3 тиждня (0.8 мес.)
5 занять по 4 години (20г)
2 липня
4 500грн
19червня
або26 червня
вечірння група
18:30-21:00
Пн, Ср, Пт
3 тиждня (0.8 мес.)
8 занять по 2.5 години (20г)
5 липня
4 500грн
заявок: 1 / мест: 8
20червня
або27 червня
вечірння група
19:00-21:00
Вт, Чт
5 тижднів (1.3 мес.)
10 занять по 2 години (20г)
23 липня
4 500грн
22червня
через 6 днів
по вихідним
10:00-12:00
Сб, Нд
10 тижднів (2.5 мес.)
10 занять по 2 години (20г)
21 липня
4 500грн
22червня
через 6 днів
по вихідним
10:00-13:00
Сб, Нд
7 тижднів (1.8 мес.)
7 занять по 3 години (20г)
13 липня
4 500грн

1 – Дату старту групи може бути перенесенно на іншу дату в залежностi вiд темпiв набору.
2 – Адмiнiстратор фiлiї може запропонувати інший графік для скорішого запуску групи.
3 – Без свят та переносів занять

Iндивідуальне навчання


Iндивідуальне навчання 1 слухач
На нашiй території (грн/год з чол): 400 грн
За весь курс (грн/чол): 4800 грн
Рекомендована кiлькiсть годин: 12
На території клієнта (грн/год з чол): 450 грн
 • 1. Фінансова діагностика підприємства:
  • Поняття та мета фінансового аналізу
  • Зміст фінансового аналізу
  • Завдання фінансового аналізу
  • Основні завдання фінансового директора в організації аналітичної роботи на підприємстві
  • інформаційна база фінансового аналізу
  • Фінансова звітність, складена за Національними стандартами
  • Використання Міжнародних Стандартів Фінансової звітності, основні відмінності у підходах (значення приміток до фін. Звітності, тимчасова вартість грошей, формування резервів, знецінення активів)
  • Фінансовий облік та управлінський облік очима фінансового директора.
 • 2.Інструменти фінансового аналізу:
  • Горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний аналіз
  • аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
  • Формування чистого прибутку
  • Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності
  • Аналіз взаємозв'язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку
  • Точка беззбитковості, маржинальний дохід, запас фінансової міцності (маржа безпеки), ефект виробничого важеля
 • 3. Аналіз рентабельності (ROS, ROA, ROE)
  • Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції
  • Використання моделі DuPont
  • Аналіз рентабельності виробничих фондів
  • Рішення практичних завдань
 • 4.Аналіз та класифікація витрат при виробництві та реалізації продукції(послуг):
  • Аналіз динаміки операційних витрат на одну гривню вартості реалізованої продукції
  • Аналіз структури операційних витрат з економічних елементів
  • Аналіз витрат за калькуляційними статтями
  • Рішення практичних завдань
 • 5. Аналіз ключових фінансових коефіцієнтів:
  • Ліквідність; фінансова стійкість; робочий капітал; ділова активність
  • Наскрізне завдання ((Excel): Фінансовий аналіз підприємства Висновки, рекомендації, управлінські рішення, розроблені фінансовим директором
 • 6. Аналіз інвестиційних проектів:
  • Чистий наведений дохід (NPV)
  • індекс прибутковості
  • Період окупності
  • Внутрішня норма доходності (IRR)
  • Розрахунок середньозваженої вартості (WACC)
  • основні методи вибору інвестиційних проектів
  • Рішення практичних завдань
 • 7. Антикризове управління фінансами підприємства. Прогнозування ймовірності банкрутства:
  • діагностика банкрутства підприємства (Z-модель Альтмана)
  • Аналіз кредитних ризиків
  • Визначення економічної вартості підприємства
 • 8.Управління термінами та умовами дебіторської та кредиторської заборгованості
  • Створення «Положення про управління дебіторською заборгованістю на підприємстві»
  • Елементи кредитної політики щодо дебіторів компанії та їх вплив на результати діяльності компанії
  • Моніторинг дебіторської заборгованості, оцінка безнадійних боргів, створення резервів
  • Інструменти попереднього аналізу платоспроможності клієнтів компанії, яким надається відстрочка платежів
  • Факторинг
 • 9.Управління оборотним капіталом:
  • Вибір стратегії підтримки певного рівня оборотного капіталу
  • суміщення операційного аналізу з розрахунком грошових потоків
  • Використання фінансового аналізу у спеціальних рішеннях фінансового менеджменту. Асортиментна політика підприємства
  • Політика фінансування оборотного капіталу - вибір між рентабельністю та ліквідністю
  • Шляхи скорочення операційного, виробничого та фінансового циклу підприємства
 • 10. Боргове навантаження
  • Оптимальний рівень інвестицій в оборотний капітал
  • Розрахунок боргового навантаження підприємства ( Аналіз із застосуванням EBIT та EBITDA)
  • Практичні приклади
 • 11.Управління запасами:
  • Навіщо та коли підприємству необхідний запас ТМЗ
  • Ризики, пов'язані з надлишком або недоліком ТМЗ
  • Способи визначення потреби у запасах (оптимальний розмір замовлення, нормування запасів, Just-in-Time та інших.)
  • Взаємозв'язок собівартості проданих товарів та залишків ТМЗ для виробничих компаній, вплив на фінансовий прибуток та оподаткування
  • Облікові пастки - способи списання ТМЗ
  • Практичні завдання
 • 12. Управління витратами:
  • Системи калькулювання собівартості (TargetCosting , Activitybasedcosting , система Justintime, функціонально-вартісний аналіз (ФСА) та Каisen - костинг )
  • розподіл накладних витрат - методи, переваги та недоліки
  • Рішення практичних завдань
 • 13. Організація управлінського обліку на підприємстві:
  • Облік та контроль за центрами відповідальності
  • Побудова фінансової
  • використання даних управлінського обліку для прийняття управлінських рішень
 • 14. Бюджетне планування на підприємстві:
  • Основні завдання та вимоги до системи бюджетування
  • Основні етапи складання
  • Послідовність складання фінансового плану підприємства (стратегічного та оперативного)
  • система мотивації персоналу
  • Аналіз ефективності управління фінансовими ресурсами, основною, інвестиційною та фінансовою діяльністю компанії
 • 15.Наскрізне завдання:
  • Складання зведеного бюджету з прикладу реального підприємства(Excel).
  • Контроль виконання бюджетів.

✦✦✦✦

Викладачi курсу


Світлана Вікторівна має глибокі теоретичні знання, підкріплені багаторічним досвідом роботи в банківській системі України з 1986 року.

Освіта: вища, спеціальність фінанси і кредит.
Постійно підвищує свій професійний рівень, відвідуючи систематично тренінги та семінари, в т.ч. і за міжнародними програмами: економіка і фінанси; командоутворення, підбір і навчання персоналу.

Успішно закінчила навчання в Українській фінансово-банківській школі, м.Київ за програмою "Управління фінансовими ризиками", також має диплом Міжнародної Фінансової Корпорації.

Професійна діяльність:

 • Ведення численних кредитних і інвестиційних проектів, заснованих на детальному вивченні менеджменту і фінансовому аналізі великих підприємств, підприємств малого та середнього бізнесу, приватного підприємництва;
 • Комплексне обслуговування підприємств: розрахунково-касове обслуговування, кредитування, зовнішньо-економічна діяльність, бюджетування;
 • Керівництво кредитним відділом;
 • Керівництво відділенням банку;
 • Запуск структурних підрозділів з нуля;
 • Підбір персоналу, що включає наступні етапи: співбесіда, тестування, рольові ігри, робота в команді;
 • Підбір фахівців для структурного підрозділу по лінії Європейського Банку Реконструкції та Розвитку;
 • Навички продажів, практичний досвід підготовки і проведення презентацій;
 • Організація та контроль ефективного документообігу;
 • Постійне проведення семінарів і тренінгів для працівників своїх підрозділів.
   

З 2004 року - "граючий тренер", поєднує роботу в банку з викладацького діяльністю, а саме:

- Лекції та семінари з економіки, фінансів, банківської справи, в т.ч. ,, Управління фінансовими і банківськими ризиками "," Фінансовий аналіз і менеджмент "," Бюджетування на підприємстві ";
- Менеджмент продажів;
- Діловодство;
- Кадровий менеджмент;
- Офіс-менеджмент.

Заняття максимально ефективні і цікаві. Світлана Вікторівна вміє в доступній формі піднести слухачам найскладнішу інформацію. Під її керівництвом практично кожен зможе легко вивчити нову для себе професію і стати справжнім фахівцем своєї справи!

Подробнее ↑

✦✦✦✦

Порядок запису для навчання в групi

 1. Попередній запис на курси в навчальному центрі відбувається за допомогою онлайн режиму Подання заявки
 2. Ми рекомендуємо не відкладати запис на курси «на потім». Групи комплектуються постійно, і ви можете просто не встигнути у зручну для Вас за датою та графіку групу – вона буде укомплектована. Також, ціна за курс закріплюється лише при оформленні.
 3. Початок занять у групах проходить за графіком або в міру формування групи.
 4. На першому занятті Ви визначаєтеся: чи підходять Вам наші курси та якість викладання.
 5. Після першого заняття Вам необхідно внести передоплату у розмірі 50% (тобто половину суми за курс навчання).
 6. Другу частину оплати навчання необхідно внести, пройшовши половину курсу.
 7. Оплата за курси вартістю до/або 3000 грн вноситься повністю (розділу оплати на 2 частини немає).

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований термін.

Порядок запису та оплати

Iншi курси по темi

Фінансовий аналіз та менеджмент
4500грн
Бюджетування на підприємстві
4000грн
Фінансова звітність по МСФЗ
4000грн
Аудит
5000грн

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Порядок запису та оплати