Зразок сертифiкатуОбразец сертификата

Курси Французької мови

Курсы французкого в Киеве
Рейтинг курса: 0/5 (0)

Курси французької мови - це те, що потрібно, якщо Ви з дитинства мріяли про романтичну Францію і зачитувалися романами Дюма, любите слухати пісні французькою мовою та Ваша професійна діяльність потребує знання французької.

Наші курси французької включають цікаві та різноманітні програми, орієнтовані будь-який стартовий рівень володіння цією мовою.

Заняття проходять у міні групах та індивідуально у комфортабельних аудиторіях, оснащених відео- та аудіоапаратурою.

Кваліфіковані викладачі використовують у своїй роботі новітні технології навчання, якісні підручники та методичні посібники, а також ретельно підібрані додаткові, навчальні та оригінальні, аудіо- та відеоресурси.

Викладання ведеться за ефективною авторською методикою з використанням навчальних розробок Центру.

1 година - 60 хв. Тривалість курсу залежить від розкладу
Безкоштовне пробне заняття. Без передоплати
Приклад сертифіката розміщено на сайті зліва
5% - при повній оплаті за курс 10% - при записі вдвох
Вартість за безготівкою для всіх груп (+5%)

Груповое навчання (вiд 4 чол)

Пробне заняття
Наявне
Сертифiкат
Навчального центру
Знижка
10%
Цiна для юр. особ
3150 грн

Iндивідуальне навчання


Iндивідуальне навчання 1 слухач
На нашiй території (грн/год з чол): 400 грн
За весь курс (грн/чол): 10800 грн
Рекомендована кiлькiсть годин: 27
На території клієнта (грн/год з чол): 450 грн
 1. Les salutations Привітання
  • SE PRÉSENTER ЯК ПРЕДСТАВИТИСЯ
   • Vocabulaire
   • Grammaire / Le verbe être et le verbe s'appeler au présent
   • Prononciation
   • Культура(s) / Donner son nom et son prénom dans le bon orden
   • Словник
   • Граматика/Відмінювання дієслів 1 групи
   • Вимова/Основні відомості
   • Культура/Як правильно представитися
  • DONNER DES INFORMATIONS SUR SON ÉTAT CIVIL ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАС
   • Vocabulaire / L'état civil
   • Grammaire / Poser une question
   • Prononciation / La relation son-graphie [i - ɛ]
   • Culture(s) / Tu ou vous?
   • Словник/Положення в суспільстві
   • Граматика/Як поставити питання
   • Вимова/Голосні
   • Культура/Ти чи Ви?
  • PARLER DE SON ENTOURAGE PROCHE БЛИЖЧЕ ОКРУЖЕННЯ
   • Vocabulaire / La famille
   • Grammaire / Les possessifs (mon, ma, mes, etc.)
   • Prononciation / Le «e» final non prononcé
   • Culture(s) / Saluer quelqu'un
   • Словник/Сім'я
   • Граматика/Власні прикметники
   • Вимова/Особливості звуку "е" в кінці слова
   • Культура/Як представити свою сім'ю
  • DIRE SON ORIGINE ПОХОДЖЕННЯ
   • Vocabulaire / Les nationalités et les noms de pays
   • Grammaire / Les prépositions à, au, en, aux + nom de ville ou de pays
   • Prononciation / La nationalité au masculin et au féminin
   • Culture(s) / Nationalités et professions : quelles différences entre le masculin et le féminin ?
   • Словник/національності та назви країн
   • Граматика/Прийменники з назвами країн
   • Вимова/жіночий та чоловічий рід
   • Культура/Національності та професії
 2. Les loisirs Час проведення часу
  • PARLER DE SES ACTIVITÉS ВІЛЬНИЙ ЧАС
   • Vocabulaire / Les loisirs
   • Grammaire / Le verbe “aimer“ au présent
   • Prononciation / L'accentuation de la dernière syllabe
   • Culture(s) / Les loisirs : les habitudes dans les lieux publics
   • Словник/Час
   • Граматика/Відмінювання дієслів 2 групи
   • Вимова/Останній склад
   • Культура/Як поводитися в публічних місцях
  • PROPOSER UNE SORTIE ЗАПРОШЕННЯ
   • Vocabulaire / Les sorties
   • Grammaire / Proposer une activité poliment avec “est-ce que“ та avec l'intonation
   • Prononciation / Groupe rythmique et intonation (1)
   • Culture(s) / Proposer une sortie
   • Словник/Вечірки
   • Граматика/ Як ввічливо ставити питання
   • Вимова/Ритмічні групи та інтонація
   • Культура/Як провести вечір
  • PASSER COMMANDE ЯК ЗРОБИТИ ЗАМОВЛЕННЯ В РЕСТОРАНІ
   • Vocabulaire / Les commandes (au café, au restaurant)
   • Grammaire / L'impératif
   • Prononciation / La prononciation du “e“
   • Culture(s) / Les cafés, les restaurants
   • Словник/Робимо замовлення
   • Граматика/Наказовий спосіб
   • Вимова/Правила Вимова літери "е"(2)
   • Культура/Кафе, ресторани
  • S'INFORMER SUR UN ÉVÉNEMENT ЗАПИТ ІНФОРМАЦІЇ
   • Vocabulaire / Les mois, les jours, etc.
   • Grammaire / Dire le temps qu'il fait
   • Prononciation / L'accentuation de la dernière syllabe et les numéros de téléphone
   • Culture(s) / S'adresser à un inconnu
   • Словник/Назва місяців, днів
   • Граматика/Сьогодні
   • Вимова/Наголос на останній склад/Номер телефону
   • Культура/Звертаємось до іноземців
 3. Le logement Будинок
  • DÉCRIRE UN LOGEMENT ОПИС ДОМУ
   • Vocabulaire / Le logement et les pièces
   • Grammaire / L'accord et la place des adjectifs
   • Prononciation / La consonne finale souvent non prononcée
   • Culture(s) / L'importance de la maison
   • Словник/Квартира та кімнати
   • Граматика/Узгодження та місце прикметника
   • Вимова/Згідні які не вимовляються наприкінці слова
   • Культура/Французький дім
  • DIRE CE QUI NE VA PAS ЩО НЕ ТАК?
   • Vocabulaire / Les objets dans un logement
   • Grammaire / Beaucoup, très, trop
   • Prononciation / L'intonation en français
   • Culture(s) / L'accès au logement
   • Словник/Предмети у квартирі
   • Граматика/Прислівник beaucoup, trés, trop
   • Вимова/Інтонація
   • Культура/Доступність житла
  • ENTRER EN CONTACT AVEC SES VOISINS СУСІДІ
   • Vocabulaire / Le quartier
   • Grammaire / Les verbes aller et venir
   • Prononciation / Les gestes avec les groupes de mots
   • Culture(s) / Engager la conversation
   • Словник/Сусіди
   • Граматика/Дієслова третьої групи
   • Вимова/Жести зі словосполученнями
   • Культура/Як розпочати розмову
  • INVITER QUELQU'UN CHEZ SOI ЯК ЗАПРОШУВАТИ В ГОСТІ
   • Vocabulaire / Les meubles et les couleurs
   • Grammaire / Les pronoms toniques (moi, toi...) et la preposition “chez“
   • Prononciation / L'enchaînement dans le groupe rythmique
   • Culture(s) / Inviter quelqu'un chez soi
   • Словник/Меблі та кольори
   • Граматика/Займенники
   • Вимова / Зв'язування звуків у ритмічних групах та привід chez
   • Культура/Як запросити когось до себе
 4. Les repas Їжа
  • FAIRE LES COURSES ПОКУПКИ
   • Vocabulaire / Les aliments
   • Grammaire / Le pluriel des noms, les articles indéfinis un, une, des
   • Prononciation / La liaison
   • Culture(s) / Les habitudes alimentaires
   • Словник/Продукти
   • Граматика/Множина іменників, артиклі
   • Вимова/Зв'язок звуків поза ритмічними групами
   • Культура/Як ви харчуєтеся?
  • DIRE ET COMPRENDRE LE PRIX, LE POIDS ЯК ДІЗНАТИСЯ ЦІНУ
   • Vocabulaire / Les nombres
   • Grammaire / L'interrogation avec combien et les démonstratifs
   • Prononciation / Monter la voix dans une question
   • Culture(s) / L'horaire et la durée des repas
   • Словник/Цифри
   • Граматика/Питання про кількість та вказівний займенник
   • Вимова/Інтонація при питанні
   • Культура/Графік харчування
  • PRÉPARER LE REPAS ГОТОВИМО ЇСТИ
   • Vocabulaire / Dans la cuisine
   • Grammaire / Les verbes à l'infinitif
   • Prononciation / L'enchaînement vocalique
   • Culture(s) / La manière de manger
   • Словник/На кухні
   • Граматика/Дієслова в інфінітиві
   • Вимова/Вокальне з'єднання
   • Культура/Як і що ми їмо
  • PARTAGER LE REPAS ЗА СТОЛОМ
   • Vocabulaire / À table
   • Grammaire / Le verbe avoir au présent et il y a
   • Prononciation / Le son “on“
   • Culture(s) / Les usages pendant les repas
   • Словник/За столом
   • Граматика/Дієслово "il y a"
   • Вимова/Носові звуки
   • Культура/Манери за столом
 5. Le travail Робота
  • PARLER DE SON MÉTIER ВАША ПРОФЕСІЯ
   • Vocabulaire / Au bureau
   • Grammaire / Les verbes “devoir“, “pouvoir“ та “vouloir“ au présent
   • Prononciation / Groupe rythmique et intonation (2)
   • Культура(s) / La place des femmes dans le monde du travail
   • Словник/На роботі
   • Граматика/Дієслова "бути зобов'язаними","бути здібними","бажати"
   • Вимова/Ритмічні групи та інтонація (2)
   • Культура/Місце жінки на ринку праці
  • ALLER AU TRAVAIL НА РОБОТУ!
   • Vocabulaire / Les moyens de transport et les directions
   • Grammaire / Les prépositions de lieu
   • Prononciation / Le son “u“
   • Culture(s) / La ponctualité
   • Словник/Види транспорту та напрямки
   • Граматика/Розміщення предметів у просторі
   • Вимова/Звук "u"
   • Культура/Пунктуальність
  • PARLER DES CONDITIONS DE TRAVAIL УМОВИ РОБОТИ
   • Vocabulaire / Les conditions de travail
   • Grammaire / Les verbes, répondre et attendre au présent
   • Prononciation / Le son “eu“
   • Culture(s) / Le temps de travail et les congés
   • Словник/Умови роботи
   • Граматика/Дієслова 3 групи (2)
   • Вимова/Дифтонги
   • Культура/Справі час, потіху годину
  • SALUER, PRENDRE CONGÉ РОЗМОВА ТЕЛЕФОНОМ
   • Vocabulaire / Saluer, здобути congé
   • Grammaire / Le futur proche et la preposition dans + complément de temps
   • Prononciation / Le son “j“
   • Culture(s) / Au téléphone
   • Словник/Йдемо у відпустку
   • Граматика/Майбутній час
   • Вимова/Звук “j”
   • Культура/Розмова телефоном
 6. La santé Здоров'я
  • PARLER DE SA SANTÉ, DE SON MORAL ФІЗИЧНИЙ І МОРАЛЬНИЙ СТАН
   • Vocabulaire / Dans la salle de bain
   • Grammaire / La negation
   • Prononciation / Le son “an“
   • Словник/У ванній
   • Граматика/Заперечення
   • Вимова/Носові звуки
  • PRENDRE UN RENDEZ-VOUS CHEZ LE DOCTEUR У ЛІКАРЯ
   • Vocabulaire / Les lieux de soins, les médecins et les consultations
   • Grammaire / Dire l'heure
   • Prononciation / Les sons "p", "v" та "b"
   • Culture(s) / Sécurité sociale et assurance maladie
   • Словник/Догляд за собою, ліки та консультації
   • Граматика/Як сказати час
   • Вимова/Звуки “p”, “v”, “b”
   • Культура/Соціальний захист та медичне страхування
  • EXPRIMER LA SOUFFRANCE PHYSIQUE «ЩО МЕНІ БОЛИТЬ»
   • Vocabulaire / Les parties du corps
   • Grammaire / Avoir mal à
   • Prononciation / Élision et Effacement
   • Culture(s) / Les vaccins et la perception de la douleur
   • Словник/Частини тіла
   • Граматика/Як сказати що болить
   • Вимова/Випадання голосного
   • Культура/Ліки та сприйняття хвороб
  • SE SOIGNER В АПТЕЦІ
   • Vocabulaire / À la pharmacie
   • Grammaire / Il faut + infinitif
   • Prononciation / Le « h » français
   • Culture(s) / Tabac ou anti-tabac
   • Словник/В аптеці
   • Граматика/”il faut” + інфінітив
   • Вимова/Французьке “h”
   • Культура/Курити чи не курити?

✦✦✦✦

Порядок запису для навчання в групi

 1. Попередній запис на курси в навчальному центрі відбувається за допомогою онлайн режиму Подання заявки
 2. Ми рекомендуємо не відкладати запис на курси «на потім». Групи комплектуються постійно, і ви можете просто не встигнути у зручну для Вас за датою та графіку групу – вона буде укомплектована. Також, ціна за курс закріплюється лише при оформленні.
 3. Початок занять у групах проходить за графіком або в міру формування групи.
 4. На першому занятті Ви визначаєтеся: чи підходять Вам наші курси та якість викладання.
 5. Після першого заняття Вам необхідно внести передоплату у розмірі 50% (тобто половину суми за курс навчання).
 6. Другу частину оплати навчання необхідно внести, пройшовши половину курсу.
 7. Оплата за курси вартістю до/або 3000 грн вноситься повністю (розділу оплати на 2 частини немає).

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований термін.

Порядок запису та оплати

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Порядок запису та оплати