Образец сертификата
Online оплата

Курси менеджера з персоналу (курсы HR, кадровика)

курс HR-менеджмента, курсы менеджеров по персоналу
Рейтинг курса: 4.9/5 (342)

Менеджер по персоналу – незамінна людина в компанії, належить до категорії керівників. Він повинен забезпечити ефективність роботи співробітників.

Цей курс професійного навчання ми пропонуємо для всіх, хто бажає отримати запитуваний на ринку праці фах. Учбовий курс HR-менеджера розрахований на менеджерів по персоналу, інспекторів відділу кадрів, керівників відділу персонала і всіх бажаючих отримати професійну освіту в сфері HR-менеджмента.

Менеджер з персоналу - запитувана професія на ринку праці. Хороший hr-менеджер - справжня знахідка для будь-якої фірми. Такий менеджер чудово розбирається в Трудовому кодексі, знає, як оцінити виконання роботи, основи трудової дисципліни, порядок ведення трудових книжок і особових справ працівників підприємства. Цей фахівець здатний вирішити конфліктні ситуації і трудові спори. Всі ці та інші знання, необхідні для успішної роботи керівником кадрової служби можна отримати на курсі HR-менеджмента.

Наша программа – це поєднання методик, розрахованих з урахуванням психологічних особливостей людського сприйняття. Курс «Менеджер з персоналу» передбачає використання активних методів навчання – вирішення кейсів, дискусії, моделювання проблемних ситуацій, виконання завдань і вправ. Теоретичні положення ілюструються реальними робочими ситуаціями. Це компактний, насичений, інтенсивний курс, який має практичне спрямування.

Мета курсу:

 • Закласти фундамент, на якому кожен зможе вибудувати власну модель концепції управління персоналом.

Цільова аудиторія:

 • Молоді спеціалісти, які прагнуть зробити кар'єру в сфері HR і фахівці з управління персоналом на підприємствах різних форм і видів діяльності.
 • Курс менеджера з персоналу дозволить використовувати сучасні технології в діяльності НR, навички проведення аналізу, формування кадрової політики, оцінки і розвитку персоналу, проектування і організації служби управління персоналом.

Прослухавши курс, Ви дізнаєтеся:

 • Основні алгоритми створення HR-служби;
 • Як створити відділ по роботі з персоналом, враховуючи стадії розвитку компанії;
 • Навчитеся використовувати сучасні технології з підбору персоналу;
 • Оволодієте уміннями ефективної адаптації нових співробітників;
 • Отримаєте знання про методи мотивації, оцінки і атестації персоналу;
 • Дізнаєтеся, які бувають підводні камені в роботі і як їх правильно обходити;
 • Як скласти кадровий документ, щоб він зміг успішно витримати будь-яку перевірку;
 • Як уникнути помилок в роботі, які можуть призвести до штрафів.

Також Ви отримаєте відповіді на питання, які часто виникають в роботі HR-служби, і зможете самостійно створити відділ по роботі з персоналом з нуля

В кінці навчання Ви будете знати основні правила для успішної роботи в HR і вміти застосовувати їх на практиці. Курс буде корисним як для початківців, так і для фахівців, що працюють в HR-сфері.

$link = '

Читати статтю: Робота менеджера з персоналу

'; ShowCourseInfo(false, $link); ShowTabFirst(array('program', 'teacher', 'link', 'feedback', 'apply', 'online'), array('feedback' => 1)); ?>
Модуль 1 - Менеджер з персоналу. (30 годин)

В цьому модулі слухачі отримують цілісне уявлення про систему управління персоналом, інструменти, методи і
підходи в роботі.

Цільова аудиторія

 • початківці менеджери з персоналу, які бажають систематизувати свій досвід и отримати нові знання
 • інспектори з кадрів, які бажають поглибити знання і отримати посаду менеджера з персоналу
 • керівники, для яких важливі знання, навички технології управління персоналом для розвитку управлінських компетенцій

Докладна програма модуля

 1. Введення в систему управління персоналом
  • З чого складається система управління персоналом
  • Завдання управління персоналом
  • Місце і роль управління персоналом в стратегії розвитку компанії
  • HRM бізнес-процеси
  • Очікування бізнесу і вимоги до HR менеджерам
  • Ролі менеджера з персоналу в організації
  • Як впливає діюча система управління персоналом на успішність бізнесу
 2. Кадровий аудит і планування
  • Мета і інструменти кадрового аудиту
  • Документи, які регламентують роботу з персоналом і їх призначення
  • Складання плану роботи виходячи з результатів аудиту
 3. Корпоративна і організаційна і культура
  • Етап розвитку компанії і її тип корпоративної культури
  • Які системи мотивації прийняті в різних корпоративних культурах
  • Як на співбесіді зрозуміти чи підходить Вам тип корпоративної культури організації
  • Значення і роль HR
  • Інструменти підвищення лояльності персоналу
  • Практична робота по визначенню типу і етапу розвитку корпоративної культури
 4. Підбір персоналу
  • Планування потреби в персоналі
  • Етапи відбору та підбору персоналу
  • Заявка на підбір персоналу
  • Використання компетенцій при підборі персоналу
  • Складання профілю ідеального кандидата
  • ефективне оголошення
  • Джерела і методи професійного пошуку персоналу
  • Призначення прямого пошуку і Head hunting
  • Побудова взаємодії з керівниками при підборі персоналу
 5. Методи відбору персоналу.
  • Використання кейсів і тестів при відборі персоналу
  • Інтерв'ю - види, структура, етапи
  • 3 обов'язкові умови для постановки правильних запитань на інтерв'ю
  • Як будувати відкриті питання
  • Методи розвитку навику активного слухання
  • типи кандидатів
  • Як працювати зі статусними кандидатами
  • Закінчення підбору. Пропозиції щодо роботи
  • Практична робота як задавати цільові питання на інтерв'ю
 6. Адаптація персоналу
  • Вихід на роботу. Організація робочого місця
  • Види і методи адаптації
  • Випробувальний термін та етапи адаптації
  • 4 інструменти для якісної адаптації нових працівників
  • Як зменшити плинність персоналу?
  • Написання плану адаптації менеджера з продажу
 7. Розвиток персоналу
  • Оцінка потреби в навчанні
  • Планування розвитку та бюджет
  • Форми, методи та інструменти навчання і розвитку персоналу їх призначення і особливості застосування
  • Вибір провайдерів навчання
  • Як скоротити бюджет на навчання без втрати якості
  • Безкоштовні інструменти навчання
 8. Мотивація
  • Мета і методи мотивації
  • Внутрішня мотивація
  • Нематеріальна мотивація її види та особливості застосування
  • Чим мотивувати різні категорії персоналу
  • Інструменти матеріальної мотивації
  • KPI (Key Performance Indicators) інструмент виміру досягнення поставлених цілей
  • Принципи формування KPI як основи побудови системи матеріальної мотивації
  • Практична робота по складанню KPI менеджера з продажу
 9. Оцінка персоналу
  • Суть і завдання
  • Види, можливості і ризики оцінки: 360º, KPI і компетенцій
  • Процедури проведення оцінки
  • Атестація - завдання, етапи та методи проведення
  • Документи необхідні для проведення атестації
  • результати оцінки
  • Кадровий резерв - формування та робота з кадровим резервом
  • Практична робота з розбору етапів оцінки персоналу методом 360º
 10. Управління поведінкою персоналу
  • Конфлікти суть, види і причини
  • Алгоритм управління конфліктом
  • Стрес і особливості роботи людського мозку
  • Категорії персоналу і дисципліна.
  • Механізми управління дисципліною
 11. Звільнення
  • Роль HR менеджера в процесі звільнення
  • Причини по яким працівники залишають компанію
  • Як утримувати цінних працівників?
  • Вихідні інтерв'ю
  • Процедура звільнення з ініціативи роботодавця


Модуль 2 - Кадровий документообіг на підприємстві. (15 годин)

Програма курсу представляє практичний інтерес для менеджерів з персоналу, які розпочинають кар'єру. Цей модуль допоможе початківцям швидше увійти в курс справи і з меншими втратами організувати свою роботу на новому місці. Заняття дають слухачам практичні навички роботи з кадровою документацією.

Докладна програма модуля

 1. Кадрова служба
  • Місце кадрової служби в системі управління персоналом і структурі компанії. Завдання і відповідальність
  • Загальна і кадрове діловодство їх призначення і відмінності
  • Основні нормативні документи, що регламентують кадрову роботу
  • Кадровий аудит
  • Внутрішні регламентуючі документи по роботі з персоналом (положення про кадрову службу, посадові інструкції та ін.)
 2. Організаційна структура підприємства
  • Призначення структури в побудову системи управління правління персоналом
  • Практична робота по формуванню організаційної структури підприємства
 3. Штатний розклад
  • Призначення, особливості складання, і затвердження штатного розкладу
  • Внесення змін
  • Практична робота по складанню штатного розкладу
 4. Колективний договір
  • Сторони колективного договору, призначення, зміст і термін дії
  • Процедура розробки, підписання та реєстрації колективного договору
  • Відповідальність сторін
  • Документи з обліку кадрів
  • Картка П2
  • Особиста справа працівника
  • Ведення кадрових журналів
  • Терміни зберігання кадрових документів
 5. Трудовий договір
  • Види трудових договорів
  • Особливості застосування контрактної форми трудового договору
  • Трудові та цивільно-правові договори відмінності і практика застосування
  • Документи, необхідні при оформленні на роботу
  • Процедура прийому нового працівника
  • Практична робота з прийому на роботу
 6. Правила ведення трудових книжок працівників
  • Класифікатор професій правила використання
  • Трудова книжка особливості заповнення розділів трудової книжки
  • Інструкція з ведення трудових книжок
  • Первинне оформлення трудових книжок
  • Правила внесення записів і виправлень до трудової книжки.
  • Облік руху трудових книжок і вкладишів до них
 7. Матеріальна відповідальність працівників
  • Підстави матеріальної відповідальності працівників
  • Обмежена матеріальна відповідальність
  • Повна матеріальна відповідальність
  • Порядок покриття шкоди заподіяної працівником
 8. Перевід на іншу роботу
  • Переведення працівника і зміна істотних умов праці
  • Процедура оформлення перекладу
  • Практична робота з оформлення перекладу
 9. Військовий облік працівників
  • Повідомлення військкоматів про прийнятих військовозобов'язаних і призовників
  • Проведення звірок
  • Повідомлення про зміну особистих даних військовозобов'язаних працівників
  • Подача списків працівників, які підлягають приписці до призовних дільниць
 10. Службове відрядження
  • Процедура оформлення службових відряджень
  • Категорії осіб, яких заборонено направляти у службові відрядження
  • Облік документів у службових відрядженнях
  • Практична робота з оформлення відрядження
 11. Щорічні відпустки
  • види щорічних відпусток, тривалість і особливості надання
  • Правила розподіл відпустки на частини
  • Особи, які мають права на надання відпустки в зручний для них час
  • Графік відпусток і повідомлення працівників про початок відпустки
  • Практична робота по складанню графіка відпусток і повідомлення
  • Особливості оформлення щорічної основної відпустки
  • Перенесення і відкликання з відпустки
  • Оформлення навчальної відпустки
  • Процедура оформлення соціальних відпусток
  • Особливості надання відпустки без збереження зарплати
 12. Робочий час
  • Норма тривалості робочого часу для різних категорій працівників
  • Неповний робочий час
  • Змінна робота
  • Розподіл дня на частини
  • Підсумковий облік робочого часу
  • Понаднормова робота
  • Час відпочинку
  • Святкові і неробочі дні
  • Облік робочого часу. Табель обліку робочого часу та правила його заповнення
  • Практична робота по заповненню табеля і його перевірці
 13. Трудова дисципліна
  • Документи, які регламентують трудову дисципліну на підприємстві
  • Відсторонення від роботи підстави і документи, які необхідно оформити
  • Порядок застосування заохочень та стягнень
 14. Звільнення
  • Підстави припинення трудового договору
  • Процедура оформлення звільнення
  • Припинення строкового трудового договору
  • Особливості звільнення працівника за його ініціативою підводні камені такого звільнення
  • Звільнення працівника з ініціативи роботодавця
  • Процедура оформлення документів
  • Права працівників і наслідки їх порушення для роботодавця
  • Вихідна допомога
  • Розрахунок з працівником і видача йому трудової книжки
  • Практична робота з оформлення звільнення


Модуль 3 - Курс по веденню кадрового, військового обліку і формування звітності в програмі 1С8 модуль «Зарплата і управління персоналом». (6 годин)

Цей підкурс допоможе слухачам освоїти навички обліку персоналу і ведення кадрового документообігу в системі 1С: 8. Курс складається з 10% теорії і 90% практики роботи в програмі 1С8 по веденню автоматизованого кадрового обліку.

Курс призначений:

 • для фахівців відділу кадрів, менеджерів по персоналу, бухгалтерів, які хочуть навчитись вести кадровий облік в 1С8

В результаті навчання Ви отримаєте:

 • практичні навички роботи в програмі по веденню кадрового, військового обліку і формування кадрової звітності

Докладна програма модуля

 1. Можливості програми 1С8 «Зарплата і Управління Персоналом» підсистеми Кадри організацій.
 2. Робота в програмі (відпрацювання практичних навичок)
  • Введення основних відомостей про організацію,
  • Формуємо організаційну структуру підприємства
  • Заповнюємо довідник посад,
  • Формуємо штатний розпис організації;
  • Заповнюємо виробничий календар
  • Створюємо графіки роботи, які є в організації.
 3. Ведення кадрового обліку в організації
  • Вводимо в програму дані про майбутніх працівників
  • Оформляємо прийом на роботу і формуємо накази
  • Переводимо працівника на іншу посаду формуємо наказ
  • Створюємо графік відпусток організації
  • Оформляємо різні види відпусток і формуємо накази
  • Картка П2.
  • Відображаємо в програмі відсутність працівників на роботі: по нез’ясованій причині, відрядження, лікарняні, щоб ці дані автоматично потрапили в табель
  • Формуємо табель обліку робочого часу (форма П 13) і перевіряємо його
  • Ведення військового обліку працівників організації.
  • Налаштування управлінських звітів по персоналу.
  • Формуємо кадрову звітність в управління статистики та центр зайнятості.
  • Оформляємо звільнення з організації і формуємо накази

✦✦✦✦

Преподаватели этого курса1
Мусієнко Леся Дмитріївна

Профессиональный стаж:15 років
Преподавательский опыт:6 років
Запланированные группы:2 групи
Показать отзывы

Досвід і глибокі практичні знання Леся придбала, працюючи начальником відділу кадрів, директором з персоналу більше 15 років в компаніях з чисельністю від 150 до 2000 працівників.

Леся Дмитрівна є експертом в питаннях:

 • навчання HR фахівців
 • управління персоналом
 • створення і реорганізації HR підрозділів
 • побудови систем управління персоналом
 • автоматизації кадрового документообігу

Що допомагає їй в роботі?

Вища освіта з педагогіки дає можливість вибудовувати бізнес логіку в навчальному матеріалі, сприяє продуктивному навчанню слухачів і мотивує їх втілювати отримані знання на практиці.

Кваліфікація коуча дає інструменти для інтерактивного побудови навчального процесу, допомагає розвивати у слухачів здатність виявляти важливі для успішної роботи взаємозв'язку.

Досвід роботи в бізнесі і викладання допомагає будувати навчальні програми таким чином, щоб всі отримані знання та навички були максимально корисні і практичні. І звичайно HR досвід

Знання роботи HR фахівців на всіх ділянках, управління HR підрозділами в різних бізнесах, а так само створення з нуля HR підрозділів в чотирьох компаніях, в одній реструктуризація департаменту з управління персоналом, побудова працюють HR систем в п'яти компаніях і автоматизація HR процесів в трьох компаніях.

За час роботи Леся Дмитрівна підібрала понад 1000 керівників і фахівців.

Авторський курс

Леся Дмитрівна - автор курсу, викладач, практик з 15 річним управлінським досвідом в галузі управління персоналом, сертифікований тренер і коуч.

Авторський курс відрізняється унікальною методикою викладання і абсолютної практичністю тих знань, які Ви отримуєте. Він розрахований як на працюючих фахівців з управління персоналом і відділу кадрів, так і початківців. Навчившись вести кадровий облік, освоївши основні інструменти управління персоналом, ви зможете працювати менеджером з персоналу, рекрутером, інспектором відділу кадрів і навіть директором з персоналу в невеликих компаніях.

Курс включає в себе наступні модулі:

 • Управління персоналом
 • Кадровий документообіг на підприємстві
 • Ведення кадрового обліку в 1С 8.2
 • Курс постійно допрацьовується з урахуванням змін.

В процесі навчання Ви

 • безкоштовно зможете отримувати консультації з питань управління персоналом та кадрового діловодства
 • зможете закріплювати свої знання, працюючи з методичкою курсу, в якій є і системно викладено навчальний матеріал, дано бланки і зразки документів
 • отримуєте 100% гарантія результату
 • при необхідності додаткових групових занять Ви їх отримаєте безкоштовно
Подробнее ↑

Мариам | 03.04.12

КУРСОР дает действительно высокий уровень знаний. Спасибо администраторам за помощь во всех организационных вопросах. Курс Менеджер по персоналу дает очень хорошие знания. Отдельное спасибо Мусиенко Лесе Дмитриевне - прекрасный преподаватель, умеющий не только донести информацию, но и на 100% знающий свой предмет, и очень хороший человек.

Все отзывы учебного центра »

Порядок записи и оплаты для обучения в группе

 1. Предварительная запись на курсы в учебном центре проходит с помощью онлайн режима Подача заявки →
 2. Мы рекомендуем Вам не откладывать запись на курсы «на потом». Группы комплектуются постоянно, и Вы можете просто не успеть в удобную для Вас по дате и графику группу – она будет укомплектована. Также, цена за курс закрепляется только при оформлении .
 3. Начало занятий в группах проходит по графику или же по мере формирования группы.
 4. На первом занятии Вы определяетесь: подходят ли Вам наши курсы и качество преподавания .
 5. После первого занятия Вам необходимо внести предоплату в размере 50% (то есть половину суммы за курс обучения).
 6. Вторую часть оплаты за обучение необходимо внести, пройдя половину курса.
 7. Оплата за курсы стоимостью до 2000 грн. вносится полностью (раздела оплаты на 2 части нет).

Формы оплаты

 • Наличный расчёт в учебном центре
  • Полностью за курс (при этом вы получаете скидку на 10% - оплата на первом занятии или 5% - оплата на втором занятии) или в два этапа (только для курсов стоимостью больше 2000 грн).
 • Безналичный расчёт
  • На банковский счёт нашей организации. Вам необходимо оформить заявку и указать в поле Вопросы, комментарий название органиции (юр. лица), на которую выписать счет-фактуру.
 • Оплата карточкой
  • При оформлении заявки, укажите в поле Вопросы, комментарий, что желаете оплатить платежной картой и оплатить через Liqpay

Онлайн заявка позволяет предварительно забронировать место в группе. Если Вас заинтересовал этот курс и группа, пожалуйста, оставьте заявку. Чем более точной информацией о количестве желающих посещать курс мы располагаем, тем больше вероятность, что группа будет запущена в срок.

Посмотреть порядок записи и оплаты

Возможно, Вас также заинтересуют следующие Курсы

Директор з персоналу
2500 грн
Кадровий документообіг для HR-менеджера
1900 грн
Офіс-менеджер
2700 грн

Онлайн заявка дозволяє попередньо забронювати місце в групі. Якщо Вас зацікавив цей курс, будь ласка, залиште заявку, навіть якщо розклад не надто Вам підходить. Перегляд розкладів занять відбувається постійно, і при достатній кількості бажаючих ми можемо відкрити групу, максимально зручну для Вас.
Що точнішу інформацією про кількість бажаючих відвідувати курс ми будемо мати, то більш вірогідно, що заняття в групі розпочнуться в запланований строк.

Посмотреть порядок записи и оплаты